De bærende principper for din organisation er bestemmende for medarbejdersamtalens nytteværdi….