Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Att lära sig glömma och förlåta: Mjuka färdigheter för ett nöjt och produktivt team

Posted in Articles Swedish

soft-skills-forgive-forget-elibrary-elearning-ebooks-bookboon-bl

Av alla mjuka färdigheter på arbetsplatsen är ingen viktigare för harmonin än förlåtelse. Ditt företag fungerar helt enkelt inte om olika konflikter stör de anställdas prestation. Du kanske tänker att folk helt enkelt kan gå vidare efter en konflikt. Även om de för det mesta gör det är det inte alltid det blir så. Att lära sig glömma och förlåta är något som du kan uppmuntra hos och till och med lära dina anställda. Som tur är har Bookboon lösningen till att lösa konflikter på arbetsplatser – oavsett hur länge de har pågått. 

 

Konflikter kommer att uppstå

När ett antal människor med olika personligheter möts är oenigheter en garanti. Detta är ett tråkigt faktum som särskilt inträffar inom områden där människor som vanligtvis inte möts gör det, så som på arbetsplatser. Att lära sig att komma överens med människor som är utanför vår komfortzon och vanliga sociala grupp är en viktig färdighet. För det mesta händer detta på vår arbetsplats. 99% av gångerna löser personalen sina konflikter i godo. De kan antingen:

  • komma överens om att de inte är överens och helt enkelt aldrig ta upp ämnet igen
  • endast prata om arbetsrelaterade saker när de är tillsammans
  • acceptera varandras olika åsikter och få ny respekt för varandra.

I ovanstående scenarier är allt lugnt. I vissa fall kan personerna också bestämma sig för att undvika varandra helt i framtiden. Även om det inte är idealt kan det vara den bästa lösningen om de ändå inte är tvungna att jobba med varandra. Den ena av dem eller båda två kan så småningom sluta på jobbet på grund av den olösta konflikten.

 

Vill du förlora dina bästa anställda?

Oavsett vad konflikterna beror på är det viktigt för dig att uppmuntra en arbetskultur där man ”glömmer och förlåter”. Konflikter är en stor orsak till låg arbetsmoral bland personal. På 2000-talet är moral och arbetstillfredsställelse den största anledningen till att folk dyker upp på jobbet varje morgon. Tvärtemot vad folk tror är det alltså inte lönen.

Oförmågan att kunna glömma och förlåta påverkar inte bara de inblandade personerna. Den sprider sig och påverkar andra anställdas humör och försämrar hela ditt företags produktivitet. En arbetsplats med många konflikter är en arbetsplats där man inte kommunicerar med varandra. Det är en negativ arbetsplats som saknar självförtroende och riktning.

Humören svänger, känslorna svallar och en redan stressig situation blir för mycket. När detta händer kommer dina bästa anställda att sluta. De kanske inte ens är en del av konflikten. Att ha den omkring sig är tillräckligt för att få dem att överväga om de vill fortsätta jobba hos dig.

 

Vikten av att glömma och förlåta

Endast genom att glömma och förlåta kan dina anställda utvecklas. Endast genom detta kan ditt företag bli större. Det spelar ingen roll om konflikten är mellan två städare eller mellan den högsta chefen och en av de lägre cheferna. En enda trasig länk i en kedja försvagar hela kedjan. Att glömma och förlåta betyder inte att man accepterar beteendet som ledde till konflikten i första början. Det betyder helt enkelt att man kommer överens om att lägga det bakom sig och gå vidare, för allas bästa.

 

Bookboons e-bibliotek

Bookboons e-bibliotek ger dig tillgång till en mängd lösningar för att förbättra dina anställdas färdigheter. Det handlar inte bara om att lära dem tekniska eller avancerade färdigheter, utan även om att lära dem viktiga mjuka färdigheter. Idag vänder sig företag mer än någonsin till elektroniskt lärande för att få hjälp med att förbättra olika färdigheter. Fördelen med vårt e-bibliotek är att dina anställda kan arbeta tillsammans eller i team och lära sig nya färdigheter i sin egen takt. E-bibliotek håller snabbt på att ersätta klassrumslärandet när det gäller arbetsfärdigheter, eftersom de traditionella metoderna kostar tid och pengar. Bookboons e-bibliotek är en kostnads- och tidseffektiv metod med ett ständigt ökande utbud av e-böcker.

Testa Bookboons e-bibliotek med den här gratisdemon

 
[bookboon-recommendations id=”dc334eaa-0ddf-4bac-85ad-a532009104ac” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]