Förändringsledningsböcker. Både ljud- och eBöcker

Är det förändring på gång? Lär dig olika förhållningssätt för att förbereda, stötta och hjälpa dig vid organisationsförändring.