Categories Pricing Corporate
Skillshub
  • Land: United Kingdom
  • Number of Titles: 115
  • Kontakta författaren:

Skillshub specialises in creating digital learning content that is practical, engaging and focused on taking action back in the workplace. Our solutions range from hundreds of off-the-shelf courses and resources through to completely customised solutions. Our team of experienced trainers and online learning experts create a very powerful team. We’re blending the most effective training content in terms of what works in the real world and we’ve designed and repackaged it in a way to make the most out of today’s technology and current work and lifestyle patterns.

Visa alla böcker av Skillshub
Micro Talk: Appraising Performance
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 3
Micro Talk: Project Management
Micro Talk: Managing Meetings Effectively
Micro Talk: Understanding Buyers Part 4
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 3
Micro Talk: Performance Management
Micro Talk: Feedback Culture, Part 1
Micro Talk: Prospecting and Gaining Referrals
How to Handle Difficult Conversations
Micro Talk: Avoid these Sales Mistakes, Part 1
Micro Talk: Influencing Skills
Micro Talk: Conflict Resolution
Micro Talk: Following Up On Appraisals
Micro Talk: Improving your Process, Part 1
Micro Talk: How to Reach an Agreement
Micro Talk: Assertiveness
Micro Talk: Time management
Micro Talk: Active Listening
Micro Talk: Coaching High Performers
Micro Talk: Problem Solving and Innovation
Micro Talk: Gaining an Unfair Advantage
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 2
Micro Talk: Self-Management
Micro Talk: Practical Assertive Techniques
Micro Talk: Reducing Waste in Processes
Micro Talk: Listening Skills
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 2
Micro Talk: Thinking Skills, Part 2
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 1
Micro Talk: Strong Sales Presentations, Part 2
Micro Talk: HR - Privacy and Protection, Part 2
Micro Talk: Negotiation Skills
Micro Talk: Storytelling for Business
Micro Talk: Understanding your Customers
Micro Talk: Customer Service Best Practices
Micro Talk: Holding Difficult Conversations
Micro Talk: Coaching Techniques
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 2
Micro Talk: Feedback Culture, Part 2
Micro Talk: The Science of Sales
Micro Talk: Understanding Buyers Part 2
Micro Talk: Management Challenges
Micro Talk: HR - Behaviour In The Workplace
Micro Talk: Stress Management Part 1
Micro Talk: Preparing for the Sale
Micro Talk: Effective Negotiation
Micro Talk: Theories About Motivation
Micro Talk: HR - Privacy and Protection, Part 1
Micro Talk: Thinking Skills, Part 3
Micro Talk: Asking for Help
Exploring the Power of ChatGPT
Breaking the Glass Ceiling
Micro Talk: Preparing for Cold Calls
Micro Talk: Thinking Skills, Part 1
Micro Talk: Avoid these Sales Mistakes, Part 2
Micro Talk: The 7 Levels of Delegation
Micro Talk: Giving constructive feedback
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 2
Micro Talk: Project Planning
Micro Talk: Effective One-to-Ones
Micro Talk: Sales Effectiveness
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 3
Micro Talk: Introduction to Appraisals
Micro Talk: Strong Sales Presentations, Part 1
Micro Talk: Removing the Competition
Micro Talk: Social Skills
Micro Talk: Succeeding in Sales
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 3
Micro Talk: Prospecting and Following up
Micro Talk: Overcome Objections & Close the Sale
Micro Talk: Stress Management Part 2
Micro Talk: Resolving Conflict Situations
Micro Talk: Project Management Processes
Micro Talk: Effective Sales Meetings
Micro Talk: Projects and Teams
Micro Talk: Delegation
Micro Talk: Understanding Accountancy
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 1
Micro Talk: Your Project’s Progress
Micro Talk: 5 Ways to Improve Yourself
Micro Talk: Getting Past Gatekeepers
Micro Talk: Customer Service - Listening
Micro Talk: HR - Wellbeing
Micro Talk: Communication and Empathy
Micro Talk: Communication & Influence
Micro Talk: Effective Communication
Micro Talk: Understanding Buyers Part 3
Micro Talk: Change Management
Micro Talk: Emotional Intelligence
Micro Talk: Understanding Equality & Diversity
Micro Talk: Encouraging Change
Micro Talk: Preparation & Mindset
Managerial Communication Styles
Micro Talk: Managing Negotiation
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 1
Micro Talk: Understanding People
Micro Talk: Leadership vs Management
Micro Talk: Dealing with Objections
Micro Talk: Understanding Buyers Part 1
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 4
Micro Talk: After the Sales Call
Micro Talk: Using Emotion in Sales
Micro Talk: Improving your Process, Part 2
Micro Talk: Dealing with “No”
Micro Talk: Handling Objections
Micro Talk: Developing your Assertiveness
Micro Talk: Booking Meetings over the Phone
Micro Talk: Changing your Sales Mindset
Micro Talk: Understanding Accountancy Documents
Tandem Leaders: Benefits and Differences
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 1
Micro Talk: Perfect Presentations
Micro Talk: Storytelling
Micro Talk: Effective Meetings
Bli Bookboon-författare
Har du en bra idé som du vill se som facklitteratur eller kurslitteratur? Har du genom dina erfarenheter lärt dig om personlig utveckling, och vill du dela med dig av dina kunskaper? Eller specialiserar du dig på ett akademiskt ämne som du kan förklara på ett bättre sätt? Bookboons eBöcker utmärker sig då de håller hög kvalitet och är tydliga och kortfattade. Hör av dig till vårt team och få din bok utgiven hos oss!
Förfrågan