Categories Pricing Corporate
Skillshub
  • Land: United Kingdom
  • Number of Titles: 102
  • Kontakta författaren:

Skillshub specialises in creating digital learning content that is practical, engaging and focused on taking action back in the workplace. Our solutions range from hundreds of off-the-shelf courses and resources through to completely customised solutions. Our team of experienced trainers and online learning experts create a very powerful team. We’re blending the most effective training content in terms of what works in the real world and we’ve designed and repackaged it in a way to make the most out of today’s technology and current work and lifestyle patterns.

Visa alla böcker av Skillshub
Micro Talk: Feedback Culture, Part 1
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 3
Micro Talk: How to Reach an Agreement
Micro Talk: Following Up On Appraisals
Micro Talk: Prospecting and Gaining Referrals
Micro Talk: Conflict Resolution
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 3
Micro Talk: Avoid these Sales Mistakes, Part 1
How to Handle Difficult Conversations
Micro Talk: Improving your Process, Part 1
Micro Talk: Understanding Buyers Part 4
Project Management
Managing Meetings Effectively
Assertiveness
Micro Talk: Appraising Performance
Performance Management
Micro Talk: Reducing Waste in Processes
Listening Skills
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 1
Micro Talk: HR - Privacy and Protection, Part 2
Micro Talk: Gaining an Unfair Advantage
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 2
Micro Talk: Understanding your Customers
Micro Talk: Storytelling for Business
Micro Talk: Practical Assertive Techniques
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 2
Micro Talk: Strong Sales Presentations, Part 2
Micro Talk: Coaching High Performers
Negotiation Skills
Micro Talk: Coaching Techniques
Micro Talk: Holding Difficult Conversations
Micro Talk: Customer Service Best Practices
Micro Talk: Thinking Skills, Part 2
Micro Talk: Sales Effectiveness
Micro Talk: Thinking Skills, Part 1
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 3
Micro Talk: The 7 Levels of Delegation
Micro Talk: Understanding Buyers Part 2
Micro Talk: HR - Behaviour In The Workplace
Micro Talk: Theories About Motivation
Breaking the Glass Ceiling
Micro Talk: Preparing for the Sale
Micro Talk: Feedback Culture, Part 2
Micro Talk: Project Planning
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 2
Micro Talk: HR - Privacy and Protection, Part 1
Micro Talk: Thinking Skills, Part 3
Micro Talk: Avoid these Sales Mistakes, Part 2
Micro Talk: Effective Negotiation
Micro Talk: Preparing for Cold Calls
Exploring the Power of ChatGPT
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 2
Micro Talk: The Science of Sales
Micro Talk: Stress Management Part 1
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 3
Micro Talk: Your Project’s Progress
Overcome Objections & Close the Sale
Micro Talk: Prospecting and Following up
Micro Talk: Succeeding in Sales
Micro Talk: Getting Past Gatekeepers
Micro Talk: Effective Sales Meetings
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 1
Micro Talk: Removing the Competition
Micro Talk: Understanding Accountancy
Micro Talk: HR - Wellbeing
Micro Talk: Introduction to Appraisals
Micro Talk: Strong Sales Presentations, Part 1
Micro Talk: Projects and Teams
Micro Talk: Stress Management Part 2
Project Management Processes
Customer Service
Micro Talk: Resolving Conflict Situations
Communication and Empathy
Delegation
Micro Talk: Handling Objections
Micro Talk: Perfect Presentations
Micro Talk: Understanding Buyers Part 3
Micro Talk: After the Sales Call
Micro Talk: Emotional Intelligence
Micro Talk: Changing your Sales Mindset
Change Management
Leadership vs Management
Managing Negotiation
Managerial Communication Styles
Micro Talk: Understanding Equality & Diversity
Micro Talk: Understanding People
Tandem Leaders: Benefits and Differences
The 5S Method: Transforming Workspaces
Micro Talk: Dealing with “No”
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 4
Micro Talk: Developing your Assertiveness
Micro Talk: Understanding Accountancy Documents
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 1
Micro Talk: Dealing with Objections
Micro Talk: Improving your Process, Part 2
Micro Talk: Using Emotion in Sales
Micro Talk: Understanding Buyers Part 1
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 1
Micro Talk: Booking Meetings over the Phone
Preparation & Mindset
Storytelling
Micro Talk: Effective Meetings
Bli Bookboon-författare
Har du en bra idé som du vill se som facklitteratur eller kurslitteratur? Har du genom dina erfarenheter lärt dig om personlig utveckling, och vill du dela med dig av dina kunskaper? Eller specialiserar du dig på ett akademiskt ämne som du kan förklara på ett bättre sätt? Bookboons eBöcker utmärker sig då de håller hög kvalitet och är tydliga och kortfattade. Hör av dig till vårt team och få din bok utgiven hos oss!
Förfrågan