Wiskunde boeken

Onze gratis wiskunde boeken met oefeningen en uitwerkingen zullen je helpen om wiskundige begrippen en modellen beter te gaan begrijpen. Onderwerpen zoals limietwaarde, lineaire optimalisatie en de vervalconstante komen aan bod. Voor IT studenten hebben we het studieboek ’Mathematics for Computer Scientists.’

Wiskunde