Operationeel Onderzoek: Deel 2

Beoordelingen:
( 0 )
217 pages
Taal:
 nl
In Operationeel Onderzoek (OO) worden de belangrijkste methodieken om tot oplossingen te komen tijdens onderzoek praktisch uitgelegd aan de hand van hedendaagse voorbeelden.
Dit is een gratis eBook voor studenten
Download gratis tekstboeken als PDF of lees ze online. Minder dan 15% advertenties.
 
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Recente eBooks
Over de auteur

Lieven JS Smits is burgerlijk w. e. ingenieur, Master of Business Administration en geaggregeerde voor het onderwijs. Na zijn studies begon zijn loopbaan bij Exxon Chemical. Als process engineer kon hij meteen gebruik maken van zijn opleiding in Operationeel Onderzoek (zowel bij ir. als MBA een majo

Beschrijving
Inhoud

De boeken Operationeel Onderzoek (OO) pakken lineair programmeren inclusief II-fasen en big‑M methode, geheeltallig LP inclusief het knapzakprobleem, speltheorie, beslissingsproblematiek, het transportprobleem, voorraadbeheer en wachtsystemen aan, ondersteund door Maple en Excel. De behandelde voorbeelden vullen logge boeken over het onderwerp zinvol aan.
In playlist Pod 2 van YouTube-kanaal https://www.youtube.com/watch?v=QJdmoVfX8nY&list=PLuhWuD-eOibh_Yq8L9VZ0LufewSUZWVGn&index=13... begint vanaf video 130 een cyclus over OO. Een aanrader.

If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?

A. Einstein

Hoofdstukken I tot en met IV worden in boek 1 behandeld. Ook het doel van dit tweede boek dat start vanaf hoofdstuk V, is een inleiding te geven in operationeel1 onderzoek, vooral vanuit praktisch oogpunt: ‘handson’. Daarom zullen bewijsvoeringen en diepgaande2, 3 gefundeerde4 wiskundige overgangen ontbreken of slechts vermeld zijn. Dit is echter geen belemmering om tot een voldoende inzicht te kunnen komen en vooral begrippen, eigenschappen en methoden die er toe doen te kunnen hanteren (die ook dienen als fundamenten5 voor de informatica).

De essentie zijn de belangrijke technieken, die gestoeld zijn op wiskundige beginselen, en geconcretiseerd worden door uitvoerbare, praktische algoritmes. Die technieken bespreek ik hier.

Tevens tracht ik op een gematigde wijze discipline overschrijdende en -doorbrekende aspecten te evoceren, door binnen eenzelfde hoofdstuk de behandelde materie vanuit alternatieve gezichtsposities te bekijken. Onderscheid tussen de essentie en daarbij komende informatie gebeurt in dit boek middels het toepassen van eindnoten. Ik hou aan deze voorstellingswijze omdat het de gelegenheid biedt de besproken algoritmes en technieken intenser en beter te (leren) kennen, en zodoende de opgedane kennis tevens mogelijks langer blijft hangen.

Systematisch vermeld ik de belangrijkste gehanteerde begrippen in het Engels. Het geeft een internationale tint aan het boek en het biedt de mogelijkheid verruimd na te denken over de leerstof (al is het maar door op basis van de Engelstalige terminologie uitgebreider te kunnen zoeken naar extra informatie op het internet). Het melding maken van belangrijke personen die fundamentele bijdragen leverden aan operationeel onderzoek hoort daar ook bij.

Met de bedoeling de tekst dynamisch te maken, en u te prikkelen, vind je sporadisch een vraag-en-antwoord spel. Louter om de inhoud van het boek nog toegankelijker te maken, zijn nu en dan illustraties aangebracht.

Ik wens je veel succes bij het (be)studeren en ik sta open voor constructieve6 commentaar met betrekking tot de hierna volgende inhoud.

Lieven Smits

 1. Speltheorie
  1. Inleiding
  2. Non-cooperative, two-person, zero-sum (m × n)-games
  3. Oplossingstechnieken van ‘eenvoudige’ two-person, zerosum (m × n) spellen op basis van voorbeelden
  4. Algemene oplossingsmethode van een two-person, zero-sum (m × n)-spel
 2. Beslissingsproblematiek
  1. Inleiding
  2. Beslissen bij onzekerheid
  3. Beslissen onder risico
  4. Oefeningen
 3. Het Transportprobleem
  1. Inleiding
  2. Het principe van het transportalgoritme
  3. Berekening van een startbasisoplossing
  4. Onderzoek van de optimalisering
  5. Berekening van de nieuwe transportmatrix
  6. Oefeningen
 4. Voorraadbeheer
  1. Inleiding
  2. Het (B, Q)-voorraadmodel met statische deterministische vraag
  3. Het (B, Q)-voorraadmodel met dynamische deterministische vraag
  4. Het (B, Q)-voorraadmodel met statische deterministische vraag en prijsafhankelijkheid
  5. Oefeningen
 5. Wachtsystemen
  1. Inleiding
  2. Karakteristieken van een WS
  3. M / M / 1 systemen
  4. Andere wachtsystemen
  5. Oefeningen
 6. Bijlage 1: Bibliografie
 7. Bijlage 2: Geraadpleegde Urls
 8. Bijlage 3: A Beautiful Mind
 9. Bijlage 4: Extra Onderzoek Bij De Speltheorie
 10. Bijlage 5: Index
 11. Eindnoten