Operationeel Onderzoek: Deel 1

Beoordelingen:
( 0 )
158 pages
Taal:
 nl
In Operationeel Onderzoek (OO) worden de belangrijkste methodieken om tot oplossingen te komen tijdens onderzoek praktisch uitgelegd aan de hand van hedendaagse voorbeelden.
Dit is een gratis eBook voor studenten
Download gratis tekstboeken als PDF of lees ze online. Minder dan 15% advertenties.
 
Het zakelijk abonnement is gratis voor de eerste 30 dagen, daarna$5.99/maand
Recente eBooks
Over de auteur

Lieven JS Smits is burgerlijk w. e. ingenieur, Master of Business Administration en geaggregeerde voor het onderwijs. Na zijn studies begon zijn loopbaan bij Exxon Chemical. Als process engineer kon hij meteen gebruik maken van zijn opleiding in Operationeel Onderzoek (zowel bij ir. als MBA een majo

Beschrijving
Inhoud

De boeken Operationeel Onderzoek (OO) pakken lineair programmeren inclusief II-fasen en big‑M methode, geheeltallig LP inclusief het knapzakprobleem, speltheorie, beslissingsproblematiek, het transportprobleem, voorraadbeheer en wachtsystemen aan, ondersteund door Maple en Excel. De behandelde voorbeelden vullen logge boeken over het onderwerp zinvol aan.
In playlist Pod 2 van YouTube-kanaal https://www.youtube.com/watch?v=QJdmoVfX8nY&list=PLuhWuD-eOibh_Yq8L9VZ0LufewSUZWVGn&index=13... begint vanaf video 130 een cyclus over OO. Een aanrader.

There are four types of people in this world.

There are people that make things happen.

There are people that watch things happen.

There are people that wonder what happened.

And there are people that don’ t know anything happened.

Het doel van dit boek is een inleiding te geven in operationeel1 onderzoek, vooral vanuit praktisch oogpunt: ‘handson’. Daarom zullen bewijsvoeringen en diepgaande2,3 gefundeerde4 wiskundige overgangen ontbreken of slechts vermeld zijn. Dit is echter geen belemmering om tot een voldoende inzicht te kunnen komen en vooral begrippen, eigenschappen en methoden die er toe doen te kunnen hanteren (die ook dienen als fundamenten voor de informatica).

Deel 1 behandelt de simplexmethode, inclusief big M en II-fasen methode, modelbouw en geheeltallig lineair programmeren. Deel 2 bevat hoofdstukken over de speltheorie, beslissingsproblematiek, het transportprobleem, voorraadbeheer en wachtsystemen.

De essentie zijn de belangrijke technieken, die gestoeld zijn op wiskundige beginselen, en geconcretiseerd worden door uitvoerbare, praktische algoritmes. Die technieken bespreek ik hier.

Tevens tracht ik op een gematigde wijze discipline overschrijdende en -doorbrekende aspecten te evoceren, door binnen eenzelfde hoofdstuk de behandelde materie vanuit alternatieve gezichtsposities te bekijken. Onderscheid tussen de essentie en daarbij komende informatie gebeurt in dit boek middels het toepassen van voetnoten. Ik hou aan deze voorstellingswijze omdat het de gelegenheid biedt de besproken algoritmes en technieken intenser en beter te (leren) kennen, en zodoende de opgedane kennis tevens mogelijks langer blijft hangen.

Systematisch vermeld ik de belangrijkste gehanteerde begrippen in het Engels. Het geeft een internationale tint aan het boek en het biedt de mogelijkheid verruimd na te denken over de leerstof (al is het maar door op basis van de Engelstalige terminologie uitgebreider te kunnen zoeken naar extra informatie op het internet). Het melding maken van belangrijke personen die fundamentele bijdragen leverden aan operationeel onderzoek hoort daar ook bij.

Met de bedoeling de tekst dynamisch te maken, en u te prikkelen, vind je sporadisch een vraag-en-antwoord spel. Louter om de inhoud van het boek nog toegankelijker te maken, zijn nu en dan illustraties aangebracht.

Ik wens je veel succes bij het (be)studeren en ik sta open voor constructieve6 commentaar met betrekking tot de hierna volgende inhoud.

Lieven Smits

 1. Inleiding Tot Operationeel Onderzoek
  1. Inleiding en definitie
  2. Inleidend voorbeeld
  3. Het OR-project
  4. Types van wiskundige modellen
  5. Oefeningen
 2. Inleiding Tot Lineair Programmeren
  1. Inleiding
  2. Lineaire programmering
 3. Het Simplexalgoritme
  1. Inleiding
  2. Bewerkingen die het eigenlijke simplexalgoritme vooraf gaan
  3. De big-M methode
  4. De twee-fasen methode
  5. Gelijkheden
  6. Oefeningen
 4. Geheeltallig Lineair Programmeren
  1. Inleiding en definitie
  2. Technieken
  3. Gemengd geheeltallig lineair programmeren
  4. 0–1 programmeren
  5. Oefeningen
 5. Bijlage 1 Bibliografie
 6. Bijlage 2 Geraadpleegde Urls
 7. Bijlage 3 Lineairiteit
 8. Bijlage 4 Index
 9. Eindnoten