Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: anställda

Flexibilitet är nyckeln till en produktiv arbetskraft!

soft-skills-at-work-flexibility-ebooks-bookboon-bl
Ett ord tog vi med oss efter lågkonjukturen 2008: downsizing. Massuppsägningarna som var en verklighet i de flesta branscher ledde till stora förändringar för de anställda då de förväntades nå samma resultat som tidigare, trots nedskärning av arbetsstyrkan. Denna arbetsmiljö krävde att de anställda utvecklat sina soft skills för att kunna ta sig ann och prestera under dessa nya arbetsförhållanden.  (mer…)

Soft skills-utbildning är en sensationell nyckel för att attrahera, utveckla och bevara spetskompetens i verksamheten!

Utveckla, förvalta och bevara kompetensen hos dina anställda! Denna lösning är avgörande för att hålla din verksamhet flytande. Utveckla, förvalta och bevara kompetensen hos dina anställda! Denna lösning är avgörande för att hålla din verksamhet flytande.

En färsk undersökning, av PwC, med VD:ar som deltagare, belyser ett växande problem bland företagsledare och anställda. Den uppmärksammar ett underskott av överförbara soft skills bland den arbetande massan i samhället. Det framgår att nyanställda ofta har en brist på essentiella mellanmänskliga kompetenser, kommunikation- och affärs skills. Deras prestation brister när det kommer till att vara effektiva, produktiva och – inte minst – målinriktade. Det finns dock en både modern och enkel lösning för hur du kan bevara och samtidigt utveckla kompetens i ditt företag.  (mer…)