Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Soft skills-utbildning är en sensationell nyckel för att attrahera, utveckla och bevara spetskompetens i verksamheten!

Posted in Articles Swedish
Het voorzien van opleiding in softskills is essentieel om top talent aan te trekken en te behouden.

Utveckla, förvalta och bevara kompetensen hos dina anställda! Denna lösning är avgörande för att hålla din verksamhet flytande.
Utveckla, förvalta och bevara kompetensen hos dina anställda! Denna lösning är avgörande för att hålla din verksamhet flytande.

En färsk undersökning, av PwC, med VD:ar som deltagare, belyser ett växande problem bland företagsledare och anställda. Den uppmärksammar ett underskott av överförbara soft skills bland den arbetande massan i samhället. Det framgår att nyanställda ofta har en brist på essentiella mellanmänskliga kompetenser, kommunikation- och affärs skills. Deras prestation brister när det kommer till att vara effektiva, produktiva och – inte minst – målinriktade. Det finns dock en både modern och enkel lösning för hur du kan bevara och samtidigt utveckla kompetens i ditt företag. 

 

Kärnan till problemet

Det har alltid funnits något av ett motsatsförhållande mellan de soft skills anställda vill ha och de soft skills de i själva verket besitter. Den senaste lågkonjunkturen påverkade affärslivet djupt på många sätt – inte minst vad gäller att koppla samman personliga utvecklingsplaner till konkreta prestationer, och affärsmässiga bedrifter på arbetsplatsen.

Många chefer använder prestationsbaserade belöningar för att sporra anställda till att utvecklas, men även som ett sätt att erkänna dem som investeringar och uppmärksamma de unika talanger de visar upp på jobbet. Att låta anställda ta reda på vad de behöver, vid ett tillfälle då de faktiskt vill lära sig – utan att avbryta arbetsdagen – på deras egna villkor, är oerhört viktigt för att lyckas attrahera den rätta talangen och därefter bevara kompetensen inom organisationen. Genom att bevara kompetens inom organisationen ökar du möjligheten att lyckas uppnå långsiktig lönsamhet.

 

Vad tycker affärsvärlden?

I en färsk undersökning uppger 66 % av SEOs att de 2 främsta prioriteringarna bör vara:

  1. En utbildad och anpassningsbar arbetsstyrka – med kompetens.
  2. En fysisk och digital infrastruktur som lever upp till förväntningarna.

Många chefer funderar över kostnad och tidsåtgång när det kommer till att lära sig någonting nytt på jobbet – och hur svårt det är att bedöma effektiviteten på denna typ av kompetensutveckling. Dagens chefer behöver lyckas i arbetet med att utveckla ett bra kontorsklimat och en kultur där belöningar är en nyckelingrediens. Vår lösning för samtida och framtida behov är här! Den är både kostnadseffektiv för affärslivet och mätbart användbar för din kunskapsbank. Med denna lösning bevarar du kompetens bland de anställda inom företag.
[bookboon-book id=”217f5eaa-31c0-449c-8625-a3a4009f673f” title=”Detta inlägg är baserad på eBoken:” language=”sv”]
 

Vad är lösningen?

Teknologi driver fram nya idéer, så har det alltid varit. På det globala idétorget har teknologin bidragit med en lösning för att minska glappet vad gäller skills, ett glapp som skadar både anställda, arbetsplatser och i slutändan även lönsamheten. Den är ett bra komplement till din nuvarande arbetskraft och skattas gång på gång som ett användbart arbetssätt. Något som många chefer tycks vara överens om inom näringslivet är att det behövs ett fokus på inlärning, och en muskelansträngning, för att skapa en positiv miljö för likväl personlig som professionell utveckling. På detta sätt kan vi försöka minska kunskapsglappet samt utveckla och bevara befintlig kompetens genom att förbättra deras arbetsklimat. Utveckla arbetskraften, annars stannar inte de anställda kvar! Genom att ta detta på allvar bevarar du avgörande kompetens.

Bookboon är unika i sitt slag då de erbjuder en allsidig lösning för chefer och anställda; vår eLibrary-lösning. Denna passar både den som är ute efter en 100 % online baserad eller ett blandat arbetssätt. Detta innebär i praktiken att anställda får möjlighet att lära sig i sin egen takt, på sitt eget sätt, och med hjälp av metoder de själva väljer som är i enlighet med företagets teknologiska möjligheter.

 

De huvudsakliga fördelarna med Bookboon’s eLibrary-lösning

  • Anställda kan lära sig i sitt eget tempo – Ett klassrum förflyttar de anställda från arbetsmiljön och inlärningstakten rör sig endast så snabbt som den långsammaste kräver.
  • eLearning levererar resultat snabbare och långt mycket mer effektivt än klassrumsbaserad inlärning.
  • Att utveckla de anställda genom att fokusera på soft skills är en stor fördel för din verksamhet då det ökar deras effektivitet, deras kompetens, bevarandet av arbetskraft samt nöjdheten bland de anställda.
  • Anställda kan hoppa över delar de redan kan.
  • Anställda uppmuntras ta kommandot och ansvar för deras egen inlärning. De uppmuntras även att inse att deras utveckling, anställningsbarhet, kompetens och lön nu hänger på detta.
  • Vi har nu över 500 eBöcker som är tillgängliga för dina anställda som kan och vill utveckla sina soft skills. Vårt utbud är producerat av chefer inom näringslivet och granskade för att vi ska vara säkra på att ge dig den högsta kvalitén på träning inför arbetslivet. Detta är tillgängligt idag.

[bookboon-recommendations id=”217f5eaa-31c0-449c-8625-a3a4009f673f” title=”Du kanske också är intresserad av dessa eBöck:”]