Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: flexibilitet

Flexibilitet är nyckeln till en produktiv arbetskraft!

soft-skills-at-work-flexibility-ebooks-bookboon-bl
Ett ord tog vi med oss efter lågkonjukturen 2008: downsizing. Massuppsägningarna som var en verklighet i de flesta branscher ledde till stora förändringar för de anställda då de förväntades nå samma resultat som tidigare, trots nedskärning av arbetsstyrkan. Denna arbetsmiljö krävde att de anställda utvecklat sina soft skills för att kunna ta sig ann och prestera under dessa nya arbetsförhållanden.  (mer…)