Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Het geheime recept voor meer productiviteit? diversiteit!

Posted in Articles Dutch

Diversiteit in het bedrijf is meer dan alleen “betaald krijgen voor het werk dat je doet” Het gaat ook niet meer alleen om het correct en zonder vooroordelen omgaan met werknemers. Natuurlijk is dat nog altijd belangrijk, maar diversiteit wordt ook steeds meer een voordeel voor het bedrijf zelf. Diversiteit betekent een hogere productiviteit, versnelde innovatie en daardoor ook meer succes. 
Als je in HR werkt, is dit dit waarschijnlijk niets nieuws voor jou. Toch kan het soms heel moeilijk zijn om aan anderen te overtuigen waarom diversiteit speciale aandacht moet krijgen. Wij willen je daar graag bij helpen. Hier zijn enkele argumenten die je kan gebruiken om ongelovigen te bekeren.

 

Je kan er zeker van zijn dat je werknemers blijven

Wanner je de diversiteit in jouw bedrijf bewaakt, wil dat ook zeggen dat je als bedrijf diversiteit omarmt en dat je een bedrijfscultuur wil aanmoedigen waarin verschillende culturen, afkomsten en zienswijzen gewaardeerd worden. Werknemers voelen zich daardoor goed in hun vel en zullen minder geneigd zijn om elders werk te zoeken.

 

Werknemers worden minder snel ziek

Langdurig ziek zijn heeft vaak een psychologische achtergrond. Als je niet afrekent met pestgedrag, expliciete en impliciete discriminatie en onjuist behandeld worden, dan ga je zien dat het absenteïsme veel hoger is. In teams waar diversiteit de norm is komt dit soort gedrag veel minder voor omdat ‘anders zijn’ niet beschouwd wordt als iets waar je je moet over schamen, maar eerder als een waardevolle kwaliteit.

 

Het is gemakkelijker om talent aan te trekken

Als je niet discrimineert op leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid tijdens het aanwervingsproces, wordt het aanbod van mogelijke kandidaten onmiddellijk groter. En het feit dat je een diverse groep werknemers hebt zal veel mensen overtuigen om voor jou te komen werken in plaats van voor de concurrentie.

 

Diverse teams presteren beter dan anderen

Als je niet veel tijd hebt om iemand te overtuigen van het belang van diversiteit en maar één argument kan geven, gebruik dan dit argument: verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een meer gemêleerd team beduidend productiever is dan teams waar de leden minder van elkaar verschillen qua achtergrond en eigenschappen. De aanwezigheid van verschillende visies, initiatieven, methoden en ervaringen zorgen voor een vruchtbare mix zorgen voor een vruchtbare mix voor productiviteit en innovatie.

 

Je merk wordt sterker

Als je als werkgever diversiteit omarmt – en ook laat zien dat je diversiteit in de praktijk nastreeft –  zal dit een positief effect hebben op het imago van je bedrijf. En als je producten of diensten ook afgestemd worden op een diverse klantenkring zal dat waarschijnlijk ook een positief effect hebben op de verkoopcijfers.
Voor de meeste mensen is het niet zo moeilijk om te zien dat diversiteit een waardevol bezit is in plaats van een last. Hopelijk heb je deze bovenstaande argumenten ook nooit nodig. Maar mocht het ooit nodig zijn, dan hopen wij dat ze van pas komen.

 

Download het eBoek Managing Diversity van Janet Sayers voor meer informatie:

 

Hier zijn nog meer interessante artikelen voor jou:

[bookboon-recommendations id=”d01cc5f1-e960-4518-b8aa-a16a0097042e” title=”You might also find these books interesting:”]