Böcker om grundläggande statistik

Våra kostnadsfria böcker om elementär statistik kommer att ge dig en bättre förståelse för de grundläggande begreppen i ämnet. Kursböckerna i denna grupp täcker in sådant som sampling, statistik i affärssammanhang och statistisk analys inom sociala vetenskaper.