Böcker om sannolikhetsteori

Stärk dina kunskaper i sannolikhetslära genom att läsa våra kostnadsfria böcker i den här kategorin. De här böckerna ger dig exempel på sannolikhetsproblem och formler. Notera att vissa matematiska förkunskaper rekommenderas.