Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Kampen om kompetensen

Att investera i mångfald och konkurrenskraft

79
Language:  Swedish
Syftet med den här boken är att ge dig som är arbetsgivare eller arbetar med HR definitioner och verktyg för att vara väl rustad att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens för er verksamhet.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Kampen om kompetensen är framtidens stora utmaning på en tudelad arbetsmarknad. Offentlig sektor och näringslivet har behov av samma kritiska kompetens för att kunna bedriva effektiv verksamhet av hög kvalitet. Utvecklingen innebär problem för arbetsgivarna eftersom utbud och efterfrågan inte matchar och det utgör på sikt ett hot mot tillväxten och begränsar Sveriges konkurrenskraft. Arbetsgivarvarumärke, personalpolitik och strategisk kompetensförsörjning är handfasta problemlösningar som ger positiva effekter för individerna, organisationerna och samhället.

 1. Inledning
 2. Kompetens – definitioner och processer
  1. Kompetensbegreppet
  2. Kompetensförsörjning – en förändringsprocess
 3. Kompetensplanering steg för steg
  1. Omvärldsanalys
  2. Kompetenskartläggning
  3. Analys
  4. Prioritering, precisering och planering
  5. Genomförande
  6. Validering – synliggöra, utveckla och överföra kompetens
  7. Utvärdering och uppföljning
 4. Rekrytering med fokus på kompetens
  1. Kompetensmodeller
  2. Kompetens som matchar behov
  3. Kravspecifikation
  4. Hitta och attrahera rätt målgrupp
  5. Urval och återkoppling
  6. Att möta och mäta kompetens
  7. Introduktion av nyanställda
 5. Det interna arbetsgivarvarumärket
  1. Kulturell och socialpsykologisk arbetsmiljö
  2. Organisatorisk arbetsmiljö
  3. Social arbetsmiljö
 6. Jämställdhet och likabehandling
  1. Allmänt om diskriminering och likabehandling
  2. Aktiva åtgärder
  3. Dokumentation
  4. Förslag till Handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
  5. Utredning av trakasserier och kränkande särbehandling
About the Author

Catrin Strömvall