Böcker om finansvetenskap

Våra böcker om finansvetenskap ger yrkesfolk inom affärsvärlden en djup förståelse för finansiella ämnen som olika slags kapitalanskaffning, kreditvärdering och finansiella instrument. Du kan välja mellan titlar som Corporate Finance och International Financial Reporting or Budgeting.

Finansvetenskap