Categories Pricing Corporate
Professional eBook

Skatte- och Bokföringsguiden

Moms, Personalskatt, Arbetsgivaravgifter och F-Skatt

0 Recensioner
61
Language:  Swedish
Boken tar dig igenom bokföringsprocessen på ett pedagogiskt och systematiskt sätt. En process som kan liknas vid bagarens ”från ax till limpa”.
Professional Plus subscription free for the first 30 days, then $8.99/mo
Få åtkomst till boken på vår läsplatta. Ingen reklam i boken.
Description
Content

Nu har du chansen att på ett enkelt och handgripligt sätt bli lotsad genom bokföringens underbara värld. Efter att du läst denna e-bok kommer du med största sannolikhet att inse att bokföring är ett genialiskt självkontrollerande redskap som ger dig kontroll över ditt företags ekonomiska situation, oavsett storlek och bransch. Att bokföring är enkelt att lära sig, kanske inte är allas uppfattning. Författaren framhåller dock att bokföring är lika enkelt eller svårt som att lösa ett Sudoku. Det gäller bara att hitta ”aha-upplevelsen” och förstå tekniken, så trillar det mesta på plats.

Boken tar dig igenom bokföringsprocessen på ett pedagogiskt och systematiskt sätt. En process som kan liknas vid bagarens ”från ax till limpa”. Boken tar dock sin utgångspunkt i den färdiga produkten, vilken i detta fall är balans- och resultaträkningen och går igenom de olika poster som utgör grunden för bokslutet och är slutpunkten för all bokföring.

Författarens mål är att på ett lite annorlunda och glädjefyllt sätt utforska bokföringen och skatternas domäner för att du ska öka din förståelse för bokslutsarbetet och dess delar och därigenom känna större tillfredsställelse i ditt ekonomiska arbete.

 • Författarens förord
 1. Introduktion
 2. Varför redovisa?
  1. Företag
  2. Intressentmodellen
 3. Olika regler och lagar
  1. Dubbel bokföring
  2. Bokföringslagen
  3. Årsredovisningslagen
  4. Inkomstskattelagen
  5. Mervärdeskattelagen
  6. Skatteförfarandelagen
  7. Bokföringsnämnden
  8. Skatteverket
 4. Olika företagsformer
  1. Enskild näringsidkare
  2. Handelsbolag och Kommanditbolag
  3. Aktiebolag
  4. Ekonomisk förening
  5. Ideell förening
 5. Balansräkningens poster
  1. Tillgångar
  2. Eget kapital, avsättningar och skulder
 6. Resultaträkningens poster
  1. Intäkter och nettoomsättning
  2. Kostnader
  3. Sålda varors kostnad
  4. Personalkostnader
  5. Övriga externa kostnader
  6. Avskrivningar enligt plan
  7. Årets resultat
 7. De vanligaste nyckeltalen
  1. Nettoomsättning
  2. Bruttovinst
  3. Kassalikviditet
  4. Balanslikviditet
  5. Vinstmarginal
 8. Bokföringsguiden
  1. Baskontoplanen
  2. Tillgångar och skulder
  3. Klasser och kontonummer
  4. Bokföringsguiden
  5. Dubbel bokföring
  6. Verifikation och affärshändelse
  7. Kontantförsäljning och kontantinköp
  8. Kontera
  9. Försäljning
  10. Ångerrätt
  11. Inköp
 9. Momsredovisningsguiden
  1. Ingående och utgående moms
  2. Många olika momskonton
  3. Moms – exempel lilla P AB
 10. Löneredovisningsguiden
  1. Skatten på utfört arbete har många namn
  2. Sociala avgifter
  3. Lön – exempel lilla P AB
 11. F-skatteguiden
  1. Debiterad skatt
  2. F-skatt
  3. Beräknad skatt
  4. Slutlig skatt
  5. Kvarskatt eller skatt tillbaka?
  6. F-skatt – exempel lilla P AB
 12. Skattekontot
  1. Följande skatter och avgifter betalas till skattekontot
  2. Kostnadsränta
  3. Intäktsränta
  4. Kronofogden
 13. Inkomstdeklarationen
  1. Bokslutets koppling till inkomstdeklarationen
 14. Sammanfattning
  1. Hur hänger allt ihop?
  2. Sammanfattning lilla P AB

About the Author

Lou Hedström Bokinge

Lou Hedström Bokinge har tidigare arbetat som utbildare och skatteinformatör hos skatteverket i mer än 15 år. I slutet av 90-talet startade hon eget och har sedan dess arbetat som utbildningskonsult och kursledare inom ekonomi, samt som inspirationsföreläsare inom motivation och kommunikation. 

Kunskap är viktigt för Lou. Hon har under årens lopp samlat på sig en fil. kand., civilekonomexamen, teologiexamen och en magisterexamen i idéhistoria på Göteborgs universitet. Certifierat sig i sorgbearbetning, läst affärskommunikation på IHM, UGL och FUGL på försvarshögskolan, ledarskap och kommunikation på Dale Carnegie samt ett otal övriga kurser. Utöver detta är hon mamma till tre barn, och det är kanske denna roll som hon är mest stolt över.

Lou har under årens lopp mött många människor som jobbat med ekonomi, men som inte alltid riktigt förstått hur allt hänger samman. På många företag förlitar man sig på rutiner som någon annan har lagt upp och sällan ifrågasätter man om dessa är bra eller dåliga. Bakgrunden till detta kan vara att man inte helt förstått hur bokföringen hänger ihop med företagets skatter. Lika ofta har man heller inte satt sig in i hur ens egna konteringar påverkar företagets balans- och resultaträkning. Att ”göra” och ”förstå” är inte alltid korrelerade med varandra.

När Lou undervisat i sina helårskurser, intensivkurser och högskolekurser inom ekonomiämnet, har hon insett hur viktigt det är att koppla kunskap till erfarenhet och vice versa. Hennes mål har så länge hon kan minnas, varit att få uppleva när ”polletten trillar ner” hos sina kursdeltagare. Att få se sina kursdeltagare får den där energigivande aha-känslan, är stort. Nu vill hon överföra denna känsla på sina läsare och faller det väl ut blir det fler ekonomiböcker. Det är du som läsare som avgör detta.