Böcker om Corporate Finance

Corporate finance behöver inte vara ett mysterium! Titta igenom våra böcker i ämnet och öka ditt kunnande i området. Du får veta mera om ämnen som rapportering, budgetarbete, värderingar och övertagande av företag.