Skip navigation

Bookboon.com Ladda ner e-böcker och kurslitteratur gratis

Choose a category

Företagsekonomi för företagare

Företagsekonomi för företagare
Ingen betygsättning ännu
ISBN: 978-87-403-0721-4
2. Utgåva
Sidor : 128
 • Pris 75,50 kr
 • Pris €8,99
 • Pris £8,99
 • Pris ₹150
 • Pris $8,99
 • Pris 75,50 kr
 • Pris 75,50 kr

Ladda ner e-boken GRATIS i 4 enkla steg...

Vi beklagar verkligen, men för att kunna ladda ner våra böcker eller titta på våra videos måste din webbläsare tillåta JavaScript.
Är du intresserad av att få GRATIS eBöcker och uppdateringar från Bookboon?
Du kommer att få ett e-postmeddelande där du blir ombedd att bekräfta din e-postadress. Därefter kommer du att få ett meddelande om våra nya e-böcker varje vecka. Inga kontaktuppgifter som du uppger till oss kommer att lämnas ut till någon tredje part.
eLib
Ta vara på din organisations potential
Titta på demo

Ditt företags eBibliotek

Maximera ditt företags kompetens med hjälp av våra verktyg

Detta är en Premium eBok

Bookboon Premium - Få tillgång till över 800 reklamfria eBöcker

Du kan anmäla dig till Bookboon Premium och få GRATIS tillgång till denna samt 800 andra böcker i 30 dagar. Du kan köpa boken nedan.

 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter 39,99 kr/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter €5,99/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter £4,99/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter ₹299/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter $3,99/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter 39,99 kr/månad
 • Starta dina GRATIS 30 dagar. Därefter 39,99 kr/månad
eLib
Ta vara på din organisations potential
Klicka här!

Ditt företags eBibliotek

Maximera ditt företags kompetens med hjälp av våra verktyg

Om boken

 1. Förklaring
 2. Förord
 3. Innehåll

Förklaring

Ett gratis kompendium till företagsekonomi.

Förord

Syftet med boken är att ge företageren och läsaren ett supplement till tentamens läsning och det övriga materialet under de grundläggande kurserna i områdena: ekonomi, företagsekonomi och ekonomistyrning. Boken försöker att förklara ämnena på ett lättförstålig och översiktlig sätt genom att ge korta exempel och fall från konkreta företag, för att presentera ämnena i ett realistisk och förstålig perspektiv. Boken är följaktligen mer än enbart ett kompendium för ämnena med exemplen och räkneuppgifter.

Bokens avsnitt är därför uppbyggda så att varje ämne inledningsvis beskrivs kort, ämnets specifika problemställningar presenteras och det åskådliggörs varför de kan vara viktig för företag. Därefter fördjupas ämnet genom att ge exempel och fall från konkreta företag, för att visa vad problemställningen kan går ut på. Företagsexempel är utvalda så att tillverknings- service, forsknings och offentliga företagsproblem belyses. I slutet av varje kapitel följer en rad instuderingsfrågor där den studerande har möjlighet att fundera vidare över ämnet, samt kontrollera sin förståelse av kapitlets innehåll.

Varje kapitel är uppbyggt på följande sätt:

-Inledning med instuderingspunkter och överblick över kapitlet

-Teori med korta konkreta exempel för att belysa och diskutera problemställningen

-Instuderingsfrågor

Boken kan därför läsas på olika sätt med varierande djupgående, utifrån den studerandes behov. Boken i sig kan fungera som lärobok, då den täcker grunderna i de ekonomisk ämnen, och fokuserar på att gå igenom de grundläggande teorier och begreppen inom företagsekonomi och ekonomistyrning. Den kan också användas som ett översiktskapande redskap. En annan möjlighet är att ändvända lärobokens kompletterande exempel och konkreta företagsexempel för att visa olika perspektiv och bredare företagsekonomiska problem. Slutligen kan de kompletterande instuderingsfrågorna användas inför tentamensinlärning.

I samband med bokens uppbyggnad länkas de vanligaste engelska uttrycken, som förklaras med svenska definitioner, till en rad av de läroböcker som används vid undervisning i företagsekonomi och ekonomistyrning för att säkerställa att den studerande kan navigera någorlunda problemfritt mellan denna och de övriga läroböckerna

Innehåll

 1. Introduktion till företagsekonomi
  1. Företaget och dess målsättningar
  2. Extern versus intern redovisning
  3. Nya utmaningar från den nya ekonomin
  4. Instuderingsfrågor
 2. Marknaden
  1. Marknadsformer och antal av säljare
  2. Utbuds- och efterfrågefunktioner
  3. Elasticiteter
  4. Utbud och utbudsfunktionen
  5. Optimering och optimeringsmodeller
  6. Prognoser
  7. Instuderingsfrågor
 3. Produktions- och lagerhållningsteori
  1. Produktion
  2. Lagerhållningsteori
  3. Instuderingsfrågor
 4. Företagens finansiella position
  1. Ränteräkning
  2. Typer av lån
  3. Metoder för investeringskalkyler
  4. Extern finansiell kontroll
  5. Instuderingsfrågor
 5. Kostnader
  1. Kostnadsbegrepp inom ekonomistyrning
  2. Traditionella kostnadsfördelningssystem
  3. Instuderingsfrågor
 6. Prissättning
  1. Break-even analys
  2. Prissättnings- och produktmixbeslut
  3. Instuderingsfrågor
 7. Referenser och kompletterande läsning
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.