Categories Pricing Corporate
Ulla Sarja
  • Country: Sweden
  • Number of Titles: 4
  • Contact the Author:

Ulla Sarja har en lång beteendevetenskaplig utbildning och har jobbat som bland annat terapeut, utbildare, behandlare, speciallärare/pedagog och handledare. Som handledare har Ulla handlett personalgrupper som jobbar inom psykiatri, kommuner, skolor och liknande.

 
Eftersom Ulla är en läsmänniska är hon ständigt inskriven på olika kurser i olika universitet, den senaste kursen handlade om existentiella samtal. Filosofi ingår i Ullas utbildning redan tidigare liksom kriminologi, kommunikation, neuropsykologi och liknande ämnen. Ulla har skrivit ett antal akademiska uppsatser och vid sidan om skönlitteratur och artiklar. Just nu jobbar Ulla som terapeut och utbildare online.


Browse all by Ulla Sarja
Become a Bookboon author
Do you have a great idea that you would like to see turned into a business book or student textbook? Has your experience taught you a thing or two about personal development that you'd like to share with the world? Or do you specialise in an academic subject that could do with some better explaining? Quality, clarity and succinctness are what characterise Bookboon's eBooks. Talk to our editorial team now, and get published!
Enquiry