Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Teamontwikkeling: Zo Loopt Het Fout En Dit Doe Je Er Aan

Posted in Articles Dutch
Loop je als teammanager tegen problemen aan? Waar loopt jouw team vast en wat kan je doen om het naar het volgende ontwikkelingsniveau te tillen? Lees het in dit artikel…

Loop je als teammanager tegen problemen aan?  Waar loopt jouw team vast en wat kan je doen om het naar het volgende ontwikkelingsniveau te tillen? Lees het in dit artikel…
Loop je als teammanager tegen problemen aan? Waar loopt jouw team vast en wat kan je doen om het naar het volgende ontwikkelingsniveau te tillen? Lees het in dit artikel…

Teamontwikkeling is een thema waar je als manager of teamleider niet omheen kan. Zeker wanneer het binnen jouw team niet loopt zoals je zou willen. Bij problemen is het eerst en vooral belangrijk om vast te stellen waar het schoentje wringt, zodat je er ook wat kan aan doen.  

Een team ontwikkelt zich op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Door zicht te krijgen op deze verschillende niveaus, krijg je ook inzicht in de problemen van je team en waar deze ontstaan zijn. Teamontwikkeling wordt daardoor een hanteerbaar proces in plaats van iets wat je maar gewoon aan het lot overlaat.

 

Teamontwikkeling op vijf verschillende niveaus

De basis: vertrouwen 

Binnen een team kunnen mensen zich kwetsbaar voelen. Wanneer het binnen een team moeilijk is om hulp te vragen of fouten te bekennen, dan kan er ook geen openheid of eerlijkheid zijn. Wanneer dit vertrouwen ontbreekt, kan het team zich niet positief ontwikkelen.

 

Waar vertrouwen is, wordt gediscussieerd

Als er vertrouwen is binnen een team, dan kunnen alle leden hun mening uiten en luisteren naar de mening van anderen. Dit stimuleert de relaties onderling, maar ook de creativiteit en de innovativiteit van het team krijgen een boost. Wanneer mensen bang zijn, gaan zij conflicten vermijden en stopt te ontwikkeling van het team.

 

Waar open gepraat wordt, is meer betrokkenheid. 

Omdat iedereen gehoord wordt, zullen gemeenschappelijke besluiten gemakkelijker nageleefd worden. De besluiten die genomen worden zijn ook helder en uitgesproken. Er zal dan ook minder weerstand en meer betrokkenheid zijn wat de sfeer binnen het team ten goede komt.

 
[bookboon-book id=”43d4e7ac-54d1-47db-a398-a568009879f1″ title=”Dit artikel is gebasseerd op het volgende eBook:” language=”nl”]
 

Betrokkenheid leidt tot persoonlijke verantwoordelijkheid.

In een team waar geen betrokkenheid is, is het ieder voor zich. De teamontwikkeling stagneert omdat niemand zich bekommerd over het belang van het team. Wanneer er vertrouwen, openheid en betrokkenheid is, daarentegen, gaan de verschillende individuen zorg dragen voor het functioneren van het team. Zij nemen meer persoonlijke verantwoordelijkheid maar spreken ook de ander daarop aan.
 

Focus op teamresultaten.

Binnen een team dat zich positief ontwikkeld, gaan teamleden uiteindelijk in staat zijn om hun individuele doelen los te laten en te focussen op het succes van het team.
Wanneer een team zich op al deze niveaus positief ontwikkelt, krijg je een team dat:

  • zich comfortabel genoeg voelt om hulp te vragen en fouten toe te geven.
  • beroep kan doen op de gezamenlijke kwaliteiten waardoor elk individu volledig tot zijn recht komt.
  • sterke besluiten kan nemen en meer doet in minder tijd.
  • moeilijke debatten niet uit te weg gaat.
  • zich kan inzetten voor gezamenlijke doelen.

Wanneer er zich problemen voordien binnen jouw team, is het belangrijk om te gaan kijken op welk niveau de problemen starten. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om systemen in te voeren die leiden tot meer persoonlijke verantwoordelijkheid, als er geen basisvertrouwen is.

Waar loopt jouw team vast en wat kan je doen om het naar het volgende ontwikkelingsniveau te tillen?

 
[bookboon-recommendations id=”43d4e7ac-54d1-47db-a398-a568009879f1″ title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]