Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Tag Archives: stressforebyggelse

Proaktiv stressforebyggelse (2. del)

Stressforebyggelse indgår i dag som et naturligt element i moderne virksomheder. Men virksomheder og organisationer, som fx kun fokuserer på stresskilder eller behandlingen af stress, opnår ikke den optimale effekt af stressforebyggelse, og de opnår heller ikke, at medarbejderne styrkes til selv at tage et ansvar. Virksomheder og organisationer bør anvende en kombination af forskellige strategier og have forskellige indsatser til forebyggelse af stress rettet mod flere interne niveauer.  (mere…)

Hvordan forebygger man stress på arbejdspladsen? (1. del)

Stressforebyggelse på arbejdspladsen drejer sig om mere end blot at reducere antallet af stresstilfælde. Det handler i høj grad også om at skabe sundere arbejdspladser, hvor medarbejderens mentale velvære og robusthed inddrages i virksomhedsstrategien. Forebyggelse bør ikke kun finde sted i en enkelt afdeling med en forhistorie med stressramte medarbejdere. Ordentlig forebyggelse kræver involvering af hele organisationen med en forankring i virksomhedens kultur og med et fortsat fokus på, hvordan medarbejdere og organisation kan udvikle en modstandsdygtighed, så forandringer kan klares, uden at de medfører stress.  (mere…)

Hvordan forebygger man stress, når arbejdsliv og privatliv fusioneres?

mentalt-velvære-og-robusthedpaa-arbejdspladsen-ebooks-bookboon-bl

Når vi i dag diskuterer stress, er work-life-balance begrebet gerne en obligatorisk del af diskussionen. Begrebet illustreres ofte med en tegning af en vægt, hvor arbejdsliv er placeret i den ene vægtskål, mens privatlivet er modvægten hertil. Men verden har ændret sig meget, siden work-life-balance begrebet for alvor kom ind i stress-debatten i 1980’erne. Fusionen af arbejdsliv og privatliv, som de sidste årtiers teknologiske landvindinger har muliggjort, betyder, at det er tid til et nyt og mere nuanceret syn på stress og stresshåndtering. I dag er det mere realistisk at tale om life-balance, hvor arbejdsliv og privatliv befinder sig i samme vægtskål.  (mere…)