Effektiv og proaktiv stressforebyggelse kræver en helhedsorienteret indsats….