Speel in op de behoefte van de media en de spelregels die zij hanteren om jouw nieuws met hun publiek te delen….