Så gör chefer för att öka anställdas produktivitet och underlätta för upplärning. …