Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Hvordan bli en effektiv nettverksbygger?

Posted in Articles Norwegian

Denne artikkelen bygger på boken «Nettverking: En profesjonell disiplin»

Det er flere ting i spill, når vi jobber med uformell konversasjon og ønsker å være en effektiv nettverksbygger:

A. Å skape en god stemning

B. Vår holdning

C. Small talk

D. Kultur

 

A: Å skape en god stemning. Hvis vi ønsker å lykkes, enten det er i vårt private liv eller i vår karriere, er vi i stor grad avhengig av at våre omgivelser aksepterer oss og våre prosjekter.

Det er folk som lykkes i nesten alt de gjør. Et karakteristisk trekk ved mange av disse menneskene er deres evne til å skape en god stemning i deres interaksjon med andre.

Å skape en god stemning handler fremfor alt om å få folk til å slappe i ditt selskap. Herfra starter relasjonsbygging.

 

B: Vår egen holdning – ikke-verbal kommunikasjon betyr mer enn hva vi ønsker å erkjenne

Når du møter en ny person, vil han eller hun ubevisst vie 90 prosent av oppmerksomheten til tolking av ditt kroppsspråk og tonen i stemmen. Dine ord teller mindre enn 10 prosent.

Dette er viktig, fordi vi ofte tenker at hva vi sier er svært viktig når vi presenterer oss til nye mennesker.

I verste fall kan innholdet i våre ytringer være bortkastet, fordi ting som vi ikke har kontroll over eller

ikke har praktisert på forhånd – nemlig vårt kroppsspråk og stemmeleie – får all oppmerksomheten, slik at det faktiske budskapet ikke er hørbart for den som lytter.

Det er ikke bare ved førstegangskontakt med nye mennesker, hvor vår ikke-verbale kommunikasjon taler for seg selv. Når vi snakker, selv til noen vi kjenner, utgjør ordene kun en tredjedel av meldingen, mens det ikke-verbale kroppsspråket består av to tredjedeler. Kroppen avslører oss, og dette er det vanskelig å kontrollere. Du kan relativt enkelt fortelle løgner i ord, men det er vanskeligere å få kroppen din til overbevisende å gjøre det samme.

 

C: Small talk er et konsept anerkjent i amerikansk kultur, og blir knapt tatt på alvor i noen deler av

Vest-Europa.

Small talk kan oversettes som “samtale uten vesentlig innhold”, og det kan ofte likestilles med “tomt

snakk” eller “prat om trivialiteter”. De fleste synes helt klart at det ikke er viktig å fokusere på dette.

Imidlertid er det underlig at small talk er en så stor del av vår hverdag, og i praksis behandler vi det ikke som uviktig. Small talk er starten på hver samtale og interaksjon. Den beste typen small talk åpner for relasjoner og kontakter, og lar andre mennesker føle seg komfortable i ditt selskap.

 

D: Kultur. I noen land er holdningen til fremmede generelt svært åpen – i andre land er holdningen mer reservert. I tillegg er det individuelle forskjeller mellom mennesker. Forskjellene kommer ofte som følge av religiøse og politiske tradisjoner, og selvfølgelig fra personlighet.

Mange misliker å skape nye kontakter med andre. De holder seg til folk de kjenner, og bryter sjeldent dette mønsteret. Dette betyr at det kan være ekstra vanskelig å finne en ny gruppe mennesker og interaktere med, fordi du ikke automatisk kan regne med å bli med i en gruppe hvis du er på egen hånd.

Hvis du vil lære mer om å bli en effektiv nettverksbygger, er «Nettverking: En profesjonell disiplin» skrevet av Simone l. Andersen det riktige valget for deg.