Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

5 viktige tips for å bli en aktiv lytter

Posted in Articles Norwegian

Det er fem viktige aspekter ved å være en aktiv lytter. Du vil sannsynligvis allerede ha tilegnet deg noen av dem, men du må kanskje øve på andre. Men når du bruker disse verktøyene over tid, vil du oppleve at det blir lettere og lettere. I tillegg, vil du lære så mye mer om andre og ha mye bedre samtaler som igjen vil gjøre at du blir positivt styrket hver gang du praktiserer dette.

1. Følg nøye med

I dette steget lærer du å gi den som snakker, din fulle oppmerksomhet. Du lar også den som snakker, forstå, at du lytter ved hjelp av bekreftelser – type verbale og ikke-verbale verktøy som hjelper deg med å vise at du virkelig lytter.

 • Ha øyekontakt med den som snakker
 • Stopp all mental prat
 • Ikke begynn å forberede din respons eller innsigelse mens personen snakker
 • Sørg for at omgivelsene ikke forstyrrer deg
 • Legg merke til kroppsspråket og tonen til den som snakker – hva forteller det ikke-verbale budskapet deg?
 • Hvis du er i en gruppe, unngå sidesamtaler

 
2. Vis at du fysisk lytter

Bruk ikke-verbale og verbale signaler som viser at du lytter oppmerksomt til den som snakker.

 • Nikk innimellom når det passer
 • Bruk passende ansiktsuttrykk
 • Følg med på ditt eget kroppsspråk. Pass på at du er åpen og avslappet, i stedet for lukket og spent.
 • Bruk små kommentarer som jaha, ja, stemmer.

 

3. Sjekk at du forstår

Våre personlige erfaringer, våre oppfatninger, og våre følelser kan påvirke måten vi lytter på. Det er mulig at budskapet blir feil oversatt eller feiltolket, slik at vi hører et budskap som ikke var ment. Før du svarer, er det viktig å sjekke, at du har forstått, ved hjelp av disse verktøyene:

 • Bruk reflektering og parafrasering. Sjekk at du har hørt budskapet riktig ved å si ting som “Det jeg hører du sier er…” eller “Hvis jeg forstår deg riktig, sier du…” eller “Jeg tror du snakker om…”.
 • Still spørsmål som vil bidra til å avklare meningen i det som sies. Her er noen forslag: “Kan du fortelle meg mer om…?” Eller “Hva mente du da du sa…?” Eller “Jeg tror du sier… er det riktig?”
 • Oppsummer det du har hørt nå og da – ikke vent til slutten, da kan det hende, at du ikke husker nøyaktig hva som ble sagt.

 

4. Ikke avbryt!

Det er ikke noe godt som kommer ut av å avbryte den som snakker. Du vil kun begrense dine sjanser for å forstå budskapet, fordi du ikke vil få høre alt – og fordi den som snakker vil bli frustrert!

 

5. Svar på riktig måte.

Når du aktivt lytter, viser du respekt for den som snakker, samt får den informasjonen du trenger for å gi ditt svar. Når du har fått denne informasjonen og klargjort den, er det på tide å forme svaret. Når du uttrykker dine tanker:

 • Vær ærlig og åpen
 • Vis respekt
 • Vær grundig

Husk også at når du bruker aktiv lytting er du en modell for utmerket oppførsel ved lytting. Ikke bli overrasket over å høre at også andre begynner å bruke avklarende spørsmål eller reflekterende setninger – dette vil være en bra ting for alle som er involverte!
 
Om du ønsker å lære mer om å være en aktiv lytter og bli en mester i kommunikasjonsferdigheter, er «Effektive kommunikasjonsferdigheter» skrevet av MTD Training, den riktige boken for deg.