Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Maak gebruik van public interest, onvrede en conflict

Posted in Articles Dutch

Nieuwsredacties worden iedere dag bedolven onder persberichten van bedrijven en andere organisaties. Daarnaast besteden journalisten veel werk aan zelf gekozen onderwerpen. De tijd en de ruimte voor publicaties, of dat nu krantenpagina’s of zendtijd betreft, is beperkt. Redacteuren moeten keuzes maken. Eén keuze criterium is daarbij erg belangrijk: Waarmee kan ik mijn publiek het beste dienen? 

 

Als aanbieder van nieuws, als PR- of Marketingcommunicatie medewerker is het daarom erg belangrijk om rekening te houden met het belang van je afnemer, de journalist.  Je moet goed weten wat er speelt, niet alleen bij je afnemersmarkt, maar ook hoe de wisselwerking met de media is.  Een bijkomend probleem is, dat er tegenwoordig heel veel media en bijbehorende redacties zijn. Nieuws op even grote schaal verspreiden zal de nieuwswaarde verlagen. Als je persbericht op al die verschillende redacties ligt is de kans groot dat men er geen belangstelling voor heeft.

Een klein voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Om meer aandacht voor de acties van een stichting te krijgen had ik informeel contact met een locale journalist. Daarmee kon ik een afspraak maken om bij een bepaalde mijlpaal een verhaal in de krant te krijgen. Telefoontje was voldoende. Maar hij voegde er wel direct aan toe, dat het voor hem niet meer interessant was als ik tegelijk ook andere locale media zou inlichten. Met andere woorden, hij claimt de primeur.

 

Waarop letten?

Prikkel de journalisten. Maak gebruik van zaken als public interest, onvrede en conflict. Dit heeft altijd voorrang. Overdrijf niet en blijf bij de waarheid, want goede journalisten zijn erg bedreven in fact checking.

Zorg voor voldoende aansprekend beeldmateriaal. Beelden vergroten de beleving en ze beklijven beter dan alleen woorden. Neem als voorbeeld de impact van TV. Deze bestaat voor 55% uit beeld, 38% stemgeluid en slechts 7% komt van de woorden zelf.

Maak goed gebruik van social media. Iedereen kan hier zelf voor nieuwsredacteur spelen. En je kunt ermee in korte tijd een erg grote groep mensen bereiken. Zeker als een bericht viral gaat. In dit geval kan het ook voor de media een signaal zijn om het nieuws op te pakken.

 

Maak het verschil

Met doelgerichte communicatie heb je invloed op het gedrag van je belangrijkste publieksgroepen. Als je het goed doet kun je de gewenste veranderingen in gang zetten. Je hebt daar wel de media voor nodig. En de media werken het beste mee, als er ook hun eigen doel mee gediend is. Het begint ook hier met aandacht, en die krijg je gegarandeerd als je in de berichtgeving gebruik maakt van public interest, onvrede en conflict. Of zoals het in het boek beschreven staat: de schurk en de held.

Effectieve PR werkt als marketing

 
[bookboon-recommendations id=”ba5eab76-7990-4993-ab33-a507009aaecc” title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]