Skip navigation

Bookboon.com The best way to educate yourself

Vårt uppdrag och koncept

Bookboon.com erbjuder mer än 1000 kostnadsfria högkvalitativa e-böcker riktade till universitetsstuderande och yrkesfolk inom näringslivet. Våra böcker kan laddas ner i PDF-format och finns för närvarande på sju språk för människor över hela jorden.

Böcker för universitetsstuderande

Bookboons kursböcker är fokuserade och tydligt inriktade på sitt ämne, och vi har böcker som vänder sig både till studerande på grund- och avancerad nivå.

Våra huvudsakliga ämnesområden är affärsverksamhet/ekonomi, teknik/naturvetenskap samt IT. Vi arbetar också hela tiden på att bredda vårt urval av ämnen.

Mer än 600 kursböcker skrivna av universitetslärare

Vi tillhandahåller för närvarande mer än 600 kursböcker. Böckerna är i genomsnitt ungefär 100-200 sidor långa, och används både som obligatorisk och kompletterande kurslitteratur.

Alla våra böcker är skrivna, exklusivt för bookboon.com, av högt respekterade professorer från några av världens bästa universitet

Böcker för affärsfolk

Vi erbjuder ett brett utbud på mer än 400 e-böcker för människor som arbetar inom näringslivet, alla skrivna av experter inom sitt område och exklusivt för bookboon.com.

Dessa e-böcker vänder sig till yrkesfolk inom affärslivet och ger en utmärkt introduktion till många olika ämnen som rör personlig utveckling. Böckerna är relevanta för de som är verksamma inom områden som IT, teknik, försäljning, marknadsföring, ekonomi, ledningsfrågor med mera.

Utformade efter näringslivets behov

Våra e-böcker hjälper läsaren att bli effektivare i sitt arbete. Böckerna tar upp sådana väsentliga ämnen som övertygande kommunikation, optimal tidshantering, projektledning och mycket annat rörande personlig utveckling.

Böckerna är ungefär 50 sidor långa och utformade för att kunna läsas på två, tre timmar, vilket är den tid läsaren ofta har att tillgå under en flygning, en tågresa eller en kväll på ett hotellrum eller hemma sedan barnen gått och lagt sig. Böckerna har en klart praktisk inriktning; du kan läsa dem idag och tillämpa dem imorgon.

[sharethis]