Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Bliv den leder du er

Posted in Articles Danish

Download “Become the leader you are” her!

For ikke så længe siden, havde jeg lejlighed til at præsentere mine coaching metoder for en gruppe internationale ledere. En af de pointer jeg understregede, er min overbevisning om, at vi er bedst, når vi er os selv – og for de fleste af os, betyder det, at vi skal lære at blive os selv igen.

Denne overbevisning kommer fra lang erfaring med at arbejde med ledere, som kæmper for at blive leve op til andres forventninger til hvordan de skal være ledere. Mange af dem føler sig frigjorte, når de oplever den lethed – og ofte en personlig ro –  der kommer, når man accepterer og lærer at være sig selv. De oplever uvægerligt en voldsom energi, en løftet stemning og et fokus, som gør, at de kan udnytte deres styrke med mod og selvsikkerhed og kommunikere slagkraftigt omkring det, der betyder noget for dem, og – meget fascinerende – sætte deres team i stand til at levere på den vision, de som leder har kommunikeret.

Ledere som kan levere mere

Efter min præsentation, kom én af deltagerne op til mig og fortalte, at den havde gjort stort indtryk på hende, og om jeg havde materiale, hun kunne tage med sig for at lære mere om emnet. Der var noget ved hende, der mindede mig om de ledere jeg engang trænede, som følte at de sad fast eller var skræmte eller nervøse omkring den ledelsesdagsorden, de følte stod foran dem. Det var mennesker, som vidste, at de havde potentiale til at levere mere som ledere, men de vidste ikke hvordan. De vidste blot at endnu et kursus ville ikke være nok.

Forbindelsen mellem autenticitet og ledelse

Som små børn er vi alle vores autentiske selv: vi siger, hvad vi mener, vi går i den retning vores interesse tager os, vi accepterer vores fejltagelser som en del af hverdagen uden at dømme os selv som dårlige eller fejlende i nogen som helst henseende, og vi bliver eksalterede og lykkelige. Vi har en instinktiv fornemmelse af egenomsorg.

Efterhånden som vi bliver ældre, begynder vi at tage andre folks bedømmelse af os i betragtning. Undertiden kan vi lade det, som betyder mest for os, blive overskygget, og gå på kompromis med vores værdier.

[bookboon-book id=”1c1e3be8-7fbe-4ff8-9377-a45f00929538″ title=”Brug denne e-bog til at forbedre dine leder-evner” language=”da” button=”Download e-bogen”]

 

Vi kan miste glæden i vores liv og arbejde fordi vi fokuserer på en familliemæssig-, skole- eller en organisatorisk agenda. Og vi kan miste forbindelsen til meningen med vores liv og arbejdspladsens rolle i dem. Vores kommunikation kan blive svag fordi den mangler integritet. Nogle af os glemmer egenomsorgen.

Jo mere vi spiller en rolle, jo mindre overbevisende er vores kommunikation, og jo mindre inspirerende bliver vi. Vi bliver mere optagede af hvordan vi virker udadtil, frem for hvem vi virkelig er, og hvordan vi leder.

Kvaliteten i autentisk ledelse

Autentisk ledelse er ikke nemt at opnå, især med det konstante behov for at balancere spændinger mellem organisatoriske krav og personlig motivation og værdier. Det er ikke desto mindre opnåeligt, hvis vi tager os tid til at reflektere og udforske, hvad det er, der sker med os og vores omgivelser.

Mit håb for den leder, der opsøgte mig efter min præsentation, er, at hun vil tage på en opdagelsesrejse som vil hjælpe hende til at se, forstå, acceptere og engagere sig i det, der betyder mest for hende, det som får hende i gang og giver energi, og det som inspirer hende.  Ved at begynde og fortsætte denne rejse, er hun godt på vej til at blive den bedste leder, hun kan blive. Hun vil engagere andre i sin vision og hendes integritet, og hun vil inspirere sit team og deres teams til ligeledes at blive det bedste de kan være.

Praktiske tips

Ved slutningen af hver arbejdsdag, brug fem minutter til at skrive notater om:

  • To situationer hvor du ikke sagde, hvad du mente
  • De følelsesmæssige årsager til at du sagde, hvad du sagde
  • Hvad du opnåede ved at sige, hvad du sagde

Hver fredag eftermiddag, lav notater om:

  • Hvornår du havde det godt, og hvornår du havde det knap så godt gennem ugen
  • Hvis meninger påvirkede din opførsel i et omfang, så du gik på kompromis med, hvad du mener er vigtigt.

Jeg håber at disse tips hjælper dig. Du kan frit dele dem med venner og kolleager. Hvis du har lyst til yderligere at udvikle dine leder-evner, så tage et kig på “Become the leader you are” af Lindsay Wittenberg på bookboon.com. Du kan også tjekke denne artikel om “Ledelse = Motivation, vedligeholdelse og levering”.

[bookboon-recommendations id=”1c1e3be8-7fbe-4ff8-9377-a45f00929538″ language=”da” title=”Du har måske også interesse for disse e-bøger”]