Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Author: Christine Funk

Enkelt tips for å bli suksessrik: ”PPPPP”

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Les hva du kan gjøre for å bli mer effektiv i hverdagen med dette tipset….

Gap-analyse: forskjellen mellom din nåværende og ønskede tilstand

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar

Gap-analyse er betegnelse på forskjellen mellom din nåværende og potensielle tilstand eller ytelse. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du kan gjøre for å oppnå mer suksess!…

En 4-trinns-tilnærming for å løse alle konflikter

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar
En 4-trinns-tilnærming til å løse alle konflikter” handler om å stille spørsmål og identifisere behov.

Les hvorfor suksessrike ledere trenger å beherske forhandlingsferdigheter. I det siste innlegget så vi nærmere på den første fasen av meklingsprosessen, hvorunder tillit bygges mellom mekleren og samtlige partene involvert i konflikten. Vi oppdaget at det er viktig at alle få formidle sitt synspunkt uten å bli avbrutt. Dessuten er det like viktig at mekleren forstår enhver part fullstendig. Men det er imidlertid den andre fasen som er mest avgjørende……

En 4-trinns-tilnærming for å løse alle konflikter

Posted in Articles NorwegianLegg igjen en kommentar
En 4-trinns-tilnærming for å løse alle konflikter

Mekling er en prosess som bidrar til å finne alternative konfliktløsninger. Å få folk til å sette seg ned er det første skrittet i riktig retning. Les hele artikkelen her….