En 4-trinns-tilnærming for å løse alle konflikter
En 4-trinns-tilnærming for å løse alle konflikter

Les hvorfor en suksessrik leder trenger å ha utmerkede forhandlingsferdigheter.

En megler er en nøytral og uavhengig tredjepart som fungerer som et mellomledd i jakten på en alternativ konfliktløsning. Faktisk er å få folk til å sette seg ned det første skrittet i riktig retning, men det tar all finesse av en dyktig mekler for å få partene til å undertegne en avtale.

 

Den profesjonelle forretningsmekleren
En viktig egenskap av en mekler er upartiskhet. Derfor kan det være fornuftig å bringe inn en outsider som ikke har kjennskap til interne forhold og dynamikken i et selskap.

 

Dette er noen av fordelene ved konfliktmegling:

 • Rask (én dag eller til og med et par timer kan være nok)
 • Rimelig (ingen saksomkostninger, marginale tap av produktivitet)
 • Frivillig (partene kan forlate forhandlingen når som helst)
 • Fortrolig (i motsetning til en rettssak som er offentlig)
 • Vellykket i over 80% av tilfellene (UK Mediation Audit 2014)
 • Vinn-Vinn-løsninger (det finnes ingen tapere, siden det er gjensidig avtalt)
 • Partene finner sin egen løsning (mekleren gjør nettopp det – han/hun formidler)

For mer informasjon ta en titt på hjemmesiden til UK Mediation Audit.

 
[bookboon-book id=»075f19b7-c4cb-4ef6-8f89-a54d00900553″ title=»5 ganger mer effektiv med Flyt» language=»nb»]

 

Den medierende mekleren
Men i noen tilfeller kan et annet scenario være mulig: en administrerende direktør i et selskap formidler en konflikt mellom ledere som ikke er spesielt nære ham. For eksempel, salg- og markedsføringsdirektører i et stort forbruksvareselskap er i tottene på hverandre over sine personlige tolkninger av bedriftens strategi for det sør-øst-asiatiske markedet. Som en konsekvens får de lokale lagene forvirrende informasjon og sender uleselige meldinger til meklere og forbrukere. Salget faller og hele organisasjonen vil betale regningen for denne kostbare konflikten. Hvis dette ikke er riktig håndtert, vil følelser intensivere og det som startet som uenigheter på et lavt nivå, vil gradvis utvikle seg til fullstendig krig. Her er når en leder kan gripe inn med intern mekling:

 • Ingen bånd til noen av partene
 • Tilstrekkelig fjernet fra problemene i tvisten
 • Aksept av meglerrolle av begge parter
 • Grunnleggende opplæring i forretningsmekling fullført
 • Ferdigheter i å lytte aktivt, stille åpne spørsmål, og parafrasere
 • Sterk empatifølelse
 • Høyt nivå av emosjonell intelligens
 • Evne til å være involvert og frittliggende på én

 

Trinn 1 – Bygg tillit
En medierende leder bør begynne med å få partene til å stole på ham som en pålitelig og nøytral tredjepart. For å gjøre dette er det viktig at mekleren hilser hver enkelt og organiserer tildeler sitteplasser som alle er fornøyde med. Deretter åpner han med en uttalelse, der han rolig og tydelig forklarer sin rolle og reglene for mekling. Et svært viktig poeng i denne fasen er å forsikre partene om at de vil bli behandlet likt, og at de vil ha god tid til å uttrykke sitt syn.

 

Tips: Ikke nøl med å gi ros til partene for faktisk å være i rommet.

 

Ved første vil det være uttrykk for mislighold siden hver part vil fortelle sin side av historien. I meklingssjargong refereres dette til som ”Theatrical Thunder”. Dette er greit siden mekleren vil da få mulighet for å få sine første signaler fra emosjonelle data som han kan samle i løpet av disse utbrudd. Når partene er ferdig med å fremstille sin versjon av konflikten, parafraser mekleren hva enkelt side har sagt så nøyaktig som mulig. Dette gjør at hver person vil sin egen men også motpartens uttalelse fra en annen person, og det er et tegn på at de blir forstått av mekleren.

 

[bookboon-recommendations id=»075f19b7-c4cb-4ef6-8f89-a54d00900553″ title=»You might also find these books interesting…»]