Les hvorfor suksessrike ledere trenger å beherske forhandlingsferdigheter. I det siste innlegget så vi nærmere på den første fasen av meklingsprosessen, hvorunder tillit bygges mellom mekleren og samtlige partene involvert i konflikten. Vi oppdaget at det er viktig at alle få formidle sitt synspunkt uten å bli avbrutt. Dessuten er det like viktig at mekleren forstår enhver part fullstendig. Men det er imidlertid den andre fasen som er mest avgjørende……