Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Author: apeters

Rapport, lichaamstaal, Meta – en Milton taalmodel – Een introductie tot NLP – Deel 2

Posted in Articles DutchPlaats een reactie

Geef je communicatie een boost door je te leren afstemmen op de communicatiestijl van de ander!…

NLP in het kort – Een introductie tot NLP – Deel 4

Posted in Articles DutchPlaats een reactie

Met NLP herstel je de communicatie met jezelf en anderen, zodat je een vrijer en gelukkiger mens kunt worden!…

Persoonlijke visie! – Jezelf Zijn! – Deel 7

Posted in Articles DutchPlaats een reactie

Zelf de kapitein zijn van het schip dat jouw leven is, geeft je ongekende grond onder je voeten en een grote innerlijke vrijheid. …

NLP-technieken voor een betere communicatie – Een introductie tot NLP – Deel 3

Posted in Articles DutchPlaats een reactie

Hardnekkige gedachten die jou niet helpen, leren ombuigen tot helpende gedachten……

De energiewetten: verkeersregels voor ons groeiproces – Jezelf Zijn! – Deel 6

Posted in Articles DutchPlaats een reactie

Vermijd een chaotisch groeiproces, leer de ‘verkeersregels’ van jouw groei kennen!…

De kracht van ons denken! – Jezelf Zijn! – Deel 5

Posted in Articles DutchPlaats een reactie

Leer nadenken over je eigen gedachten en ontdek de kracht ervan voor jouw groei!…

Uit je comfortzone! – Jezelf Zijn! – Deel 4

Posted in Articles DutchPlaats een reactie

We leven in het spanningsveld van ‘willen groeien’ en ‘niet durven loslaten van onze vertrouwde gewoontes’. Waar in dat spanningsveld sta jij ergens?…

Bewustzijn? – Jezelf Zijn! – Deel 3

Posted in Articles DutchPlaats een reactie

Jaren geleden dacht ik dat ik geen humor had. Ik staafde deze gedachte met de wetenschap dat een mop uit mijn mond hetzelfde effect had als een bal die in zacht zand terechtkomt. Die bal stuitert niet, valt plat op de grond en blijft onbeweeglijk liggen. Mijn moppen ‘stuiterden’ ook niet, om het zo te zeggen. Ik keek en luisterde vol bewondering naar natuurtalenten, die hun publiek al aan het lachen kregen, nog voor ze hun mond hadden opengedaan. Niet…