Close

Follow Us

Your Personal and Professional Development: Plans, Tips and Lists

Powered by Bookboon, your personal eLibrary with 1,700+ eBooks on soft skills and personal development

Rapport, lichaamstaal, Meta – en Milton taalmodel – Een introductie tot NLP – Deel 2

Posted in Articles Dutch

We vragen ons soms af waarom de communicatie met anderen moeilijk loopt. Vaak zoeken we de oorzaak bij de ander. In het beste geval vinden we van onszelf dat we beter hadden moeten luisteren, dat we meer inlevingsvermogen aan de dag hadden moeten leggen, enzovoort. Wat als er andere dingen meespelen? Wat als we ons van bepaalde bouwstenen in de communicatie, niet bewust zijn? 

 

Wat zijn die bouwstenen dan? We noemen er hier enkele.

Rapport. ‘Rapport’ betekent dat je je afstemt op de communicatiestijl van de ander. Het is meer dan luisteren en empathisch zijn. Je afstemmen op de ander betekent:

  • dat je de voorkeurswoorden van de ander leert kennen en dat je gelijkaardige woorden gebruikt. De ander zal zich veel meer begrepen voelen en zich ook veel meer openstellen voor wat jij in de communicatie in te brengen hebt;
  • dat je zicht krijgt op de manier van spreken van de ander: de intonatie, het volume, de spreeksnelheid, enzovoort, en dat je je zo goed mogelijk daarop afstemt. Niet door het na te doen, wel door jouw spreekstijl aan te passen aan die ander;
  • dat je de lichaamstaal van de ander leert aflezen en dat je jouw lichaamstaal daarop leert afstemmen.

 
De essentie van rapport is: stem je af op de ander, zodat deze zich begrepen voelt en openstaat voor jou. Zo groeit er vertrouwen en krijg je van die ander  heel wat krediet voor jouw inbreng.

 

Stel de juiste vragen.

Wat we echt willen zeggen en wat we effectief zeggen, is vaak niet hetzelfde. We laten dingen weg, we vervormen en we veralgemenen. De ander interpreteert onze vage communicatie en neemt die interpretatie voor waar aan. Vervorming op vervorming. Interpretatie op interpretatie. En zo groeien de misverstanden en stapelen de problemen zich op. Die vaagheid ontkrachten door vragen als: ‘wat bedoel je precies met…?’ ‘Wie zegt dat?’ ‘Hoezo denk jij dat…?’, enzovoort, haalt de vage informatie boven de grond.

 

Een taal gebruiken die weerstanden verschalkt.

We voelen ons snel bedreigd als er iets op ons afkomt dat buiten ons vertrouwde denkkader valt, als we vrezen dat we iets zullen moeten veranderen, als het onbekende om de hoek loert… Ons verweer daartegen is ‘weerstand’. We zetten onze hielen in het zand. De communicatie loopt vast. In NLP leer je de Miltontaal aan. Deze taal omzeilt al die weerstanden en maakt dat mensen blijven openstaan voor communicatie.

 
Communicatie ligt aan de basis van veel menselijke problemen. Reden genoeg lijkt ons om er alles over te leren wat er te leren valt. Of niet soms?

 
Alex Peeters & Marleen Devisch zijn beiden NLP™ Trainer en Coach. Ze willen zoveel mogelijk mensen inspireren om een gelukkiger en vrijer mens te zijn. Ze schreven het e-book:

Rapport, lichaamstaal, Meta- en Milton taalmodel – Een introductie tot NLP – Deel 2

 

Andere interessante artikelen:

 
[bookboon-recommendations id=”848ad456-98ec-4e88-921e-a62b00a70fdf” title=”Wellicht vind je deze boeken ook interessant:]