Close

Follow Us

Din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

Drevet af Bookboon, din personlige og professionelle udvikling: Planer, tips og lister

3 hyppigt oversete nøgleinteressenter

Posted in Articles Danish

Interessenter betyder alt for en organisation. At drive en organisation eller virksomhed omfatter interaktion og samarbejde med en bred vifte af interesserede parter – “interessenter”. At være opmærksom på dem og betjene dem godt gør stor forskel for hvor gode vi er til at nå vores mål: 

 

  • Hvad ønsker cykelværkstedets kunder sig?
  • Hvad mener dine investorer om dine omstruktureringsplaner for din virksomhed?
  • Hvilke spørgsmål vil være afgørende for folks stemmeafgivelse ved det næste præsidentvalg?

 
Det betaler sig at investere i virkelig at forstå     interessenter. Hvordan kan det så være, at mange virksomheder og projekter kuldsejler, fordi interessenternes støtte mangler? En del af svaret findes ved at se på de tre typer af interessenter, som alt for ofte overses.

 

1. De interne interessenter

Ofte anvendes udtrykket “interessent” om eksterne parter, som har en interesse i virksomheden eller projektet. Men hvis vi ser nærmere på, hvem eller hvad der påvirker vores virksomheds effektivitet i forhold til at nå vores mål, er det selvfølgelig selve organisationen.

Interne interessenter kan omfatte både betalt og ubetalt personale som fx frivillige, fastansatte og midlertidigt ansatte – og på alle anciennitetsniveauer. Sørg for at have en god forståelse for forskellene mellem hver interne gruppe, og adskil dem i overensstemmelse med din analyse.

 

2. Interessekoalitioner

Interessenter er ikke nødvendigvis isoleret fra hinanden. Det kan være, de allerede kender hinanden, eller at de mødes, netop fordi de er dine interessenter. Når anledningen eller muligheden byder sig, kan interessenterne endda blive organiseret:

En koalition er en alliance mellem individuelle eller organisatoriske interessenter, der er gået sammen for at adressere et specifikt problem eller spørgsmål og nå et fælles mål.

Koalitioner kan være løst organiserede, men de kan også være mere formaliserede alliancer. De kan omfatte interessenter, der tilhører mere end en interessent kategori: medarbejderen, der ejer aktier i virksomheden, eller leverandøren, som også er en højtstående fagforeningsrepræsentant.

Sørg for fortløbende at opdatere, hvad du ved om dine interessenter. Dermed kan du få øje på koalitioner, der kun er i deres vorden.

 

3. Dig

Det er en klassisk fejl, hvis du glemmer at inkludere dig selv på interessentkortet. Når du leder et projekt eller initiativ, vil dine synspunkter, meninger og holdninger være af stor betydning for slutresultatet.

Hvis du står for at lede en omstrukturering, hvor din egen stilling er langt fra sikker, kan det at synliggøre, hvordan du selv bliver påvirket, helt ændre de samtaler, du har med andre kolleger i “risikozonen”.

 

Så er det op til dig

Hvilke ellers “skjulte” interessenter har du selv opdaget? Lad os høre i kommentarerne nedenfor.

 

Få flere oplysninger om emnet ved at downloade Flo van Diemen van Thor’s e-bog:

Understanding Stakeholders. Professional perspectives on working with stakeholders


Om forfatteren: Flo van Diemen van Thor er coach og kommunikationsmentor med speciale i at hjælpe folk med at navigere i komplekse organisationsændringer. Bevæbnet med en MA i Coaching og Mentoring Practice fra Oxford Brookes University og sin erfaring som organisationsudviklingskonsulent i den offentlige og private sektor, har Flo etableret Socius Associates, som udvikler og implementerer forandringsprogrammer for kunder.

 

Flere interessante blog artikler for dig: