Böcker om geovetenskap & geologi

Titta igenom våra kostnadsfria böcker om geovetenskap och geologi och förbered dig för proven. Böckerna tar bland annat upp studier av olika mineraler och stenar samt borrvätskor. Du hittar förklaringar till de viktigaste begreppen i ämnet.