Bankväsende & finansiella marknader

Vill du lära dig mera om bankväsendet och de finansiella marknaderna? I den här kategorin hittar du e-böcker som innehåller de viktigaste delarna i ämnet. Till exempel: valutamarknader, obligationsmarknader och penningmarknader.