Jens Nilsson
  • Antal böcker: 1

Jens Nilsson är utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Umeå universitet och har 25-årig erfarenhet av arbeten med människors kommunikation och beteenden: som journalist, lärare, säljare, affärsutvecklare, ledare, konsult och entreprenör. Jens har även studerat ämnen såsom ledarskap, jungiansk psykologi, kulturgeografi och pedagogik på universitetet.

Mellan åren 2010 och 2015 byggde Jens Nilsson upp det globala företaget Insights verksamhet i Sverige. Utöver operativt ledningsarbete ansvarade han för certifiering i det psykometriska verktyget “Insights Discovery personprofil”.

Jens är certifierad inom ett flertal psykometriska verktyg som bygger på DISC och andra modeller där färger används för att pedagogiskt beskriva beteendestilar och han har genomfört över 200 heldagsworkshops och utbildningar för att träna säljare, ledare och team med hjälp av denna och andra modeller. De utvecklingsprogram han genomfört har varit i olika branscher och oftast med deltagare från olika länder. Jens har anlitats lika ofta för att undervisa på engelska som på svenska.

I skrivande stund arbetar Jens Nilsson som managementkonsult på företaget Innovation 360 Group AB där han, förutom att hjälpa företag med att förbättra sin innovationsförmåga, arbetar med strategiutveckling och ansvarar för tjänsteområdet “High Performance Teams”. Vid sidan av detta driver han sajten Teameffektivitet.se genom bolaget JN Management. Jens är också flitigt anlitad som motivational speaker, coach och undervisare.

Jens berättar: ”genom all min arbetslivserfarenhet, särskilt inom sektorn team, ledar-och säljarutveckling, så är det ingen tvekan om att det finns vissa enkla modeller som ger ett snabbt resultat och kan utgöra grunden för fortsatt utveckling. För mig är utveckling av säljare, team och ledare olika paketeringar av personlig utveckling. Därför vill jag dela med mig av de grundläggande modeller och övningar som utgör starten för den livslånga resan i personlig utveckling. Innehållet i denna bok anpassat för hur man kan använda dessa modeller i vilken arbetssituation det än må gälla, som ledare och i team.”

Har du vidare frågor eller vill anlita Jens? Kontakta Innovation 360 Group AB eller JN Management AB.

Visa alla böcker av Jens Nilsson
Bli Bookboon-författare
Har du en bra idé som du vill se som facklitteratur eller kurslitteratur? Har du genom dina erfarenheter lärt dig om personlig utveckling, och vill du dela med dig av dina kunskaper? Eller specialiserar du dig på ett akademiskt ämne som du kan förklara på ett bättre sätt? Bookboons eBöcker utmärker sig då de håller hög kvalitet och är tydliga och kortfattade. Hör av dig till vårt team och få din bok utgiven hos oss!
Förfrågan