Skip navigation

Bookboon.com Download gratis ebooks

Choose a category

Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden

Deel 1 & deel 2

Boekhouden voor het examen Basiskennis Boekhouden
Nog geen beoordeling
ISBN: 978-87-403-0932-4
1. Editie
Pagina's : 180
 • Prijs: 129,00 kr
 • Prijs: €13,99
 • Prijs: £13,99
 • Prijs: ₹250
 • Prijs: $13,99
 • Prijs: 129,00 kr
 • Prijs: 129,00 kr

Download GRATIS in 4 eenvoudige stappen…

Het spijt ons, maar om onze boeken te downloaden of video’s te bekijken heb je een browser met javascript ondersteuning nodig.
Zou je graag GRATIS eBooks en relevante Bookboon-updates ontvangen?
Na het invullen van je e-mailadres sturen we je een bevestigingsmail. Bevestig deze en ontvang onze wekelijkse ebook update. We zullen je persoonlijke informatie niet met derden delen.
eLib
Ontgrendel het leerpotentieel van uw organisatie
Bekijk demo

Corporate eLibrary

Ontdek onze zakelijke oplossingen voor interne educatie

Dit is een Premium e-book

Bookboon Premium- Krijg toegang tot meer dan 800 e-books - zonder advertenties

Je krijgt een maand gratis toegang tot dit e-book - en 800 extra titels met het Premium abonnement. Je kunt ook eenmalig het e-book kopen.

 • Probeer gratis voor dertig dagen. Daarna: 39,99 kr p/m
 • Probeer gratis voor dertig dagen. Daarna: €5,99 p/m
 • Probeer gratis voor dertig dagen. Daarna: £4,99 p/m
 • Probeer gratis voor dertig dagen. Daarna: ₹299 p/m
 • Probeer gratis voor dertig dagen. Daarna: $3,99 p/m
 • Probeer gratis voor dertig dagen. Daarna: 39,99 kr p/m
 • Probeer gratis voor dertig dagen. Daarna: 39,99 kr p/m
eLib
Ontgrendel het leerpotentieel van uw organisatie
Klik hier

Corporate eLibrary

Ontdek onze zakelijke oplossingen voor interne educatie

Over het boek

 1. Beschrijving
 2. Inhoud

Beschrijving

Als uitgangspunt voor de samenstelling van de onderwerpen, is gebruik gemaakt van de door het Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering op 15 mei 2014 vastgestelde en gepubliceerde toets- en eindtermen voor het examen.

Het examen Basis Kennis Boekhouden (BKB) bestaat uit een drietal onderdelen:

 • de theorie van het boekhouden, belastingen, sociale verzekeringswetten, ondernemingsvormen, privacywetgeving en archivering.
 • het journaliseren van boekhoudkundige mutaties
 • het kunnen werken met een boekhoudsoftware pakket.

Inhoud

 1. Algemene beginselen van het dubbel boekhouden
  1. Inleiding
  2. Mutatie
  3. Dagboeken
  4. Kasboek
  5. Inkoopboek
  6. Verkoopboek
  7. Retouren
  8. Journaal
  9. Grootboek
  10. Kolommenbalans
  11. Subgrootboeken
  12. Bijboeken
 2. Journaliseren
  1. Inleiding
  2. BTW
  3. Inkopen (contant en op rekening)
  4. Retourinkopen (contant en op rekening)
  5. Inkopen (contant en op rekening) waarbij factuur en goederen op verschillende tijdstippen worden ontvangen
  6. Retourinkopen (contant en op rekening) waarbij factuur en goederen opverschillende tijdstippen worden verwerkt
  7. Verkopen (contant en op rekening)
  8. Kortingen op inkopen en verkopen
  9. Voorinkopen en voorverkopen
  10. Ongerealiseerde winst
  11. Aankopen, verkopen en inruilen van duurzame activa
  12. Afschrijving op duurzame (vaste) activa
  13. Ontstaan en betaling van kosten en opbrengsten (bij toepassing van de permanence)
  14. Gelden onderweg; kruisposten, creditcard- en pinpasbetalingen
  15. Lonen en loonkosten; tussenrekening Te betalen lonen
  16. Privé gebruik van goederen en diensten
  17. Privé stortingen en opnamen van gelden
  18. Afboeken van oninbare vorderingen
  19. Eigen vermogen, aandelenkapitaal, algemene reserve, rek.crteigenaren
  20. Langlopende leningen, hypotheken en onderhandse leningen
  21. Lease, afnemerskrediet, leverancierskrediet, factoring
  22. Incidentele baten en lasten
  23. Afwikkeling verzekeringsclaims
  24. Correcties
  25. Controle
 3. Vraagstukken boekhouden
 4. Uitwerkingen vraagstukken boekhouden
 5. Belastingen
  1. Inleiding
  2. Wet op de omzetbelasting
  3. Wet op de loonbelasting
  4. Wet op de inkomstenbelasting
  5. Wet op de vennootschapsbelasting
  6. Wet op de onroerendezaakbelasting
 6. Vraagstukken belastingen
 7. Uitwerkingen vraagstukken belastingen
 8. Sociale verzekeringswetten
  1. Inleiding
  2. Algemene kinderbijslagwet
  3. Algemene Ouderdomswet
  4. Zorgverzekeringswet
  5. Ziektewet
  6. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
  7. Werkloosheidswet
 9. Vraagstukken sociale verzekeringswetten
 10. Uitwerkingen vraagstukken sociale verzekeringswetten
 11. Ondernemingsvormen
  1. Inleiding
  2. Eenmanszaak
  3. Vennootschap onder firma (vof)
  4. De maatschap
  5. De BV (Besloten Vennootschap)
  6. De NV (Naamloze Vennootschap)
  7. De stichting
  8. De vereniging
 12. Vraagstukken ondernemingsvormen
 13. Uitwerking vraagstukken ondernemingsvormen
 14. Privacywetgeving
  1. Inleiding
  2. Informatieplicht
  3. Recht op inzage en correctie persoonsgegevens
  4. Recht op motivatie
  5. Verwijdering persoonsgegevens
  6. Verwerking door de overheid
  7. Geschillen
 15. Vraagstukken privacywetgeving
 16. Uitwerkingen vraagstukken privacywetgeving
 17. Archivering
  1. Inleiding
  2. Indeling archieven
  3. Back-ups
  4. Eisen van de Belastingdienst
 18. Vraagstukken archivering
 19. Uitwerkingen vraagstukken archivering
 20. Banana
  1. Inleiding
  2. Begrippen in het computerboekhouden
  3. Functies van menu’s
  4. Volgorde van handelingen
  5. Beveiligingen
  6. Voortellingen
  7. Controlemogelijkheden tijdens het boeken
  8. Direct en uitgesteld verwerken van boekingen
  9. Boekingsverslagen
  10. Corrigeren vóór of na verwerking
  11. Functies van een dagboek
  12. Functies van de BTW codes en omrekeningstechnieken
  13. Beschikbare hulpfuncties bij het boeken
  14. Interne integratie
  15. Externe integratie
  16. Exporteren van gegevens
 21. Overzichten
  1. Saldilijst debiteuren
  2. Openstaande posten debiteuren
  3. Ouderdomsoverzicht debiteuren
  4. Overzicht kredietruimte debiteuren
 22. Overzichten crediteuren
 23. Proefbalans, Saldibalans, Kolommenbalans
 24. Betaling van kosten en automatische incasso’s
 25. Kosten betrekking hebbend op een andere periode
 26. Kasverschillen
 27. Privé betalingen en – ontvangsten
 28. Kasgeldstortingen en kasgeldopnamen bij de bank
 29. Afdracht diverse belastingen
 30. Elektronisch bankieren
  1. Inleiding
  2. Sepa, IBAN en Bic
  3. Beveiligingsaspecten
  4. Binnenlandse betalingen
  5. Buitenlandse betalingen
  6. Regelmatig terugkerende betalingen
  7. Spoedbetalingen
  8. Overschrijven en betalen per acceptgiro
  9. Wijzigen en verzenden van betalingen
  10. Invoeren en wijzigen van begunstigden
  11. Selectie van mutaties maken en exporteren
  12. Gebruikers toevoegen, rekeningbevoegdheden wijzigen
  13. Back-up maken
  14. Soorten beveiliging Digipas, Tancodes
  15. Elektronische handtekening
  16. Mutaties opvragen en raadplegen
 31. Afschrijvingen
 32. Op- en afwaardering voorraden
 33. Presentatie
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.