Jenny Eklund
  • Aantal boeken: 1

Jenny Eklund jobbar med, coachar och utbildar i NLP sedan 2008. Hon har många olika delar i sin verksamhet och den gemensamma nämnaren är människor ur olika perspektiv, alltid med syfte att nå helhet och balans. Det ena benet i yrkeslivet är kommunikation, ledarskap och coaching, riktat till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Det andra handlar om friskvård och hälsa som coaching och yoga. Med närvaro, glädje och enkelhet i det hon gör.

Jenny arbetar med både grupper och individer där kombinationen NLP och ledarskap alltid är grunden, eftersom #allaleder någon, eller hur?

Du hittar mer information om Jenny, kurser, event, föreläsningar, utbildningar, workshops och annat smått och gott här:

www.jennyeklund.nu

www.allaleder.se

Vill du kontakta Jenny för uppdrag, maila till:

jenny@jennyeklund.nu

Browse door alle boeken op Jenny Eklund
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de e-boeken van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag