Larry M. Walther
  • Aantal boeken: 41

Larry M. Walther, Ph.D., CPA, CMA, is the Ernst & Young Professor and Head of the School of Accountancy at Utah State University. Dr. Walther has authored numerous accounting textbooks and articles, and has served as director and/or consultant to a number to a number of public and nonpublic companies. Dr. Walther obtained his Ph.D. in accounting from Oklahoma State University and has public accounting experience with Ernst & Young. He currently serves as the accounting accreditation committee of the AACSB and is past president for the federation of schools of accountancy.

Dr. Chris Skousen obtained his Ph.D. at Oklahoma State University. He earned MBA and BA degrees from Utah State University. Dr. Skousen gained public accounting auditing experience with KPMG in their Portland, Oregon office, and as an intern in their in Düsseldorf, Germany office, and at Squire & Co. Dr. Skousen has taught accounting at Utah State University, The University of Texas at Arlington, Oklahoma State University, and Brigham Young University-Idaho. He has published in Accounting Horizons, Behavior Research in Accounting, Accounting and the Public Interest, and other journals.

Browse door alle boeken op Larry M. Walther
Word Bookboon-auteur
Heb je een goed idee dat je graag zou zien omgezet in een zakelijk boek of studieboek? Heeft je ervaring je iets geleerd over persoonlijke ontwikkeling en zou je dat willen delen met de wereld? Of ben je gespecialiseerd in een academisch onderwerp dat beter kan worden uitgelegd? Kwaliteit, duidelijkheid en beknoptheid kenmerken de e-boeken van Bookboon. Praat nu met ons redactieteam en schrijf straks een publicatie op je naam!
Aanvraag