Sannsynlighetsteoribøker

I denne kategorien kan du forbedre din kunnskap om sannsynlighetsteori ved å lese våre gratis lærebøker. Disse eBøkene vil gi deg eksempler på sannsynlighetsproblemer og formler. Vennligst merk at forkunnskap fra «calculus 1» og «2» er anbefalt.