Bøker innen miljøteknikk

Våre gratis eBøker i denne kategorien, gir deg en studie i miljøteknikk. Her beskrives grunnleggende prinsipper innen fysikk og kjemi, og du vil få innsikt i blant annet forurensning i atmosfæren og varmetransport.