Categories Pricing Corporate
Skillshub
  • Land: United Kingdom
  • Number of Titles: 111
  • Kontakt forfatteren:

Skillshub specialises in creating digital learning content that is practical, engaging and focused on taking action back in the workplace. Our solutions range from hundreds of off-the-shelf courses and resources through to completely customised solutions. Our team of experienced trainers and online learning experts create a very powerful team. We’re blending the most effective training content in terms of what works in the real world and we’ve designed and repackaged it in a way to make the most out of today’s technology and current work and lifestyle patterns.

Bla igjennom alle bøkene ved Skillshub
Micro Talk: Conflict Resolution
Micro Talk: Performance Management
Micro Talk: Following Up On Appraisals
Micro Talk: Understanding Buyers Part 4
Micro Talk: Prospecting and Gaining Referrals
Micro Talk: Feedback Culture, Part 1
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 3
Micro Talk: Assertiveness
Micro Talk: Influencing Skills
Micro Talk: Appraising Performance
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 3
Micro Talk: Avoid these Sales Mistakes, Part 1
Micro Talk: Improving your Process, Part 1
Micro Talk: How to Reach an Agreement
Micro Talk: Managing Meetings Effectively
Micro Talk: Project Management
Micro Talk: Time management
Micro Talk: Gaining an Unfair Advantage
Micro Talk: Strong Sales Presentations, Part 2
Micro Talk: Storytelling for Business
Micro Talk: Understanding your Customers
Micro Talk: Practical Assertive Techniques
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 2
Micro Talk: Thinking Skills, Part 2
Micro Talk: Coaching Techniques
Micro Talk: Self-Management
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 2
Micro Talk: Holding Difficult Conversations
Micro Talk: Listening Skills
Micro Talk: Negotiation Skills
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 1
Micro Talk: Reducing Waste in Processes
Micro Talk: Customer Service Best Practices
Micro Talk: Active Listening
Micro Talk: Coaching High Performers
Micro Talk: HR - Privacy and Protection, Part 2
Micro Talk: Problem Solving and Innovation
Micro Talk: Avoid these Sales Mistakes, Part 2
Micro Talk: The 7 Levels of Delegation
Micro Talk: Asking for Help
Micro Talk: Effective One-to-Ones
Micro Talk: Project Planning
Micro Talk: The Science of Sales
Micro Talk: Giving constructive feedback
Micro Talk: Preparing for the Sale
Micro Talk: Stress Management Part 1
Micro Talk: Thinking Skills, Part 3
Micro Talk: Sales Effectiveness
Micro Talk: Understanding Buyers Part 2
Micro Talk: Preparing for Cold Calls
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 2
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 3
Micro Talk: Effective Negotiation
Micro Talk: HR - Privacy and Protection, Part 1
Micro Talk: Theories About Motivation
Micro Talk: Thinking Skills, Part 1
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 2
Micro Talk: Management Challenges
Micro Talk: HR - Behaviour In The Workplace
Micro Talk: Feedback Culture, Part 2
Micro Talk: Effective Communication
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 3
Micro Talk: Communication and Empathy
Micro Talk: Customer Service - Listening
Micro Talk: Understanding Accountancy
Micro Talk: Introduction to Appraisals
Micro Talk: Effective Sales Meetings
Micro Talk: Prospecting and Following up
Micro Talk: Getting Past Gatekeepers
Micro Talk: Succeeding in Sales
Micro Talk: Strong Sales Presentations, Part 1
Micro Talk: Delegation
Micro Talk: Communication & Influence
Micro Talk: Stress Management Part 2
Micro Talk: Your Project’s Progress
Micro Talk: Social Skills
Micro Talk: Building High Performing Teams, Part 1
Micro Talk: Removing the Competition
Micro Talk: Overcome Objections & Close the Sale
Micro Talk: Projects and Teams
Micro Talk: Project Management Processes
Micro Talk: HR - Wellbeing
Micro Talk: 5 Ways to Improve Yourself
Micro Talk: Resolving Conflict Situations
Micro Talk: Effective Meetings
Micro Talk: Encouraging Change
Micro Talk: Changing your Sales Mindset
Micro Talk: Preparation & Mindset
Micro Talk: Using Emotion in Sales
Micro Talk: Communication Styles
Micro Talk: Consultative Selling Skills, Part 1
Micro Talk: Developing your Assertiveness
Micro Talk: Change Management
Micro Talk: Improving your Process, Part 2
Micro Talk: After the Sales Call
Micro Talk: Perfect Presentations
Micro Talk: Understanding Discrimination, Part 1
Micro Talk: Emotional Intelligence
Micro Talk: Managing Negotiation
Micro Talk: Understanding People
Micro Talk: Dealing with “No”
Micro Talk: Leadership vs Management
Micro Talk: Handling Objections
Micro Talk: Understanding Accountancy Documents
Micro Talk: Understanding Equality & Diversity
Micro Talk: Booking Meetings over the Phone
Micro Talk: Storytelling
Micro Talk: Understanding Buyers Part 3
Micro Talk: Understanding Buyers Part 1
Micro Talk: Understanding Cash and Capital, Part 4
Micro Talk: Dealing with Objections
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel