Dr Paul Otterson
  • Land: United Kingdom
  • Antall bøker: 1

Dr Paul Otterson (BSc (Hons), MSc, PhD, FHEA) has been lecturing since 1988, as a Principal Lecturer and Programmes Leader for both the Technology Management Group and latterly, the Broadcast Media Technology Group at Liverpool John Moores University. As such, he led the development of ‘Broadcast & Media Production’ and ‘Audio & Music’ degrees that combined technical awareness with artistic appreciation. Now part-time lecturing at LJMU, he started his own small video production company in 2012.

Dr David Ellis (BSc (Hons), PhD, CEng, MIET, FHEA) has been lecturing since 1985. Early work included starting an electronics business unit for the university, reaching Principal Lecturer and Programmes Leader in Electronics, before stepping back to a part-time role in the Broadcast Media Technology Group at LJMU. Early passions for photography, audio and video enabled him to blend artistic elements with technical knowhow. He is a member of the Imaging Science Group of the Royal Photographic Society.

Bla igjennom alle bøkene ved Dr Paul Otterson
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel