Categories Pricing Corporate
Professor Noralv Veggeland
  • Land: Norway
  • Number of Titles: 2

Noralv Veggeland: Professor in Public Policy at Lillehammer University College, Norway. E-mail: noralv.veggeland@hil.no

He has been lecturing extensively at national and international academic institutions, and supervised doctorate students, and frequently invited to give lectures to different interest groups and NGOs, and to civil servants and professions responsible for implementing public policies. Contributed several times with research reports to governmental Green papers (NGOs). Through the years reviewed candidates for professor positions, and acted as university appointed opponent to public defence of dissertation nationally and internationally. Published 26 academic books and about 250 titles altogether. The last four authored books: (2007) Paths of Public Innovation in the Global Age: Lessons from Scandinavia. Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. (2009); Taming the Regulatory State: Politics and Ethics. Cheltenham, UK – Northampton, MA, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA 2009: Edward Elgar Publishing; (edited) Regulatory Approaches Coping with Scandinavian and European Union Policies, New York 2010: Nova Science Publishers; Den nye reguleringsstaten. Idébrytninger og styringskonflikter. Oslo 2010: Gyldendal Akademisk. Styring og reguleringsparadokser. Trondheim 2012 Tapir Akademiske Forlag.Essays on Regulatory Governance. New York 2013. Nova Science Publishers.

Also been invited academic visitor to European University Institute (EUI), Florence. Visiting professor - lecturer/instructor/supervisor to a doctoral class at ‘Center for Public Policy Administration’ (CPPA), University of Massachusetts, USA. Visiting professor – lecturer/instructor summer semester at University of Odessa, Ukraine, funded by the Soros Foundation, Open Society Institute.

Bla igjennom alle bøkene ved Professor Noralv Veggeland
Bli en Bookboon forfatter
Har du noe du vil dele med bedrifter eller studenter i bokform? Har din erfaring gitt deg kunnskaper om personlig utvikling som du ønsker å dele med verden? Eller har du spesialisert deg i et akademisk felt som du mener trenger litt mer forklaring? Bookboons eBøker kjennetegnes av god kvalitet, konsist og lettfattelig innhold. Snakk med vårt redaksjonale team og bli publisert.
Forespørsel