Catégories Fixation des prix Corporatif
Livre de texte gratuit

Kvantum etiky

52
Langue:  Czech
Tato publikace rozvíjí teorii kvality etiky v rovině vzájemných vazeb mezi lidmi v oblasti komunikace a nejrůznějších ideofaktů a artefaktů.
Téléchargez des manuels d’apprentissage au format PDF ou lisez-les en ligne. Moins de 15% de publicités dans les livres
Abonnement pro gratuit les 30 premiers jours, puis $5.99/mois
Description
Contenu

Tato publikace rozvíjí teorii kvality etiky v rovině vzájemných vazeb mezi lidmi v oblasti komunikace a nejrůznějších ideofaktů a artefaktů. Autoři vycházejí z myšlenky, že postupné zaplňování světa informacemi vyžaduje na druhé straně i schopnost odlišit podstatné od nepodstatného. Základní myšlenkou je, že potřeba setkávání a vyměňování si informací vyžaduje definici a akceptaci etických pravidel, která to umožňují.Přes veškerá teoretická i praktická východiska se bude ono jakkoliv popsané kvantum etikyvždy prakticky testovat v životě otázkou, zda je tím „něčím navíc“, co může setkávajícístrany, jakkoliv navzájem cizí, spojit.Autoři knihy dobře vědí, že je daleko snadnější několika málo slovy nebo gesty prostředí prokomunikaci neprosto zničit. Je to dáno samotnou podstatou života, jež je charakterizovánatím, že až úporně uspořádává lokálně své prostředí proti přírodní zákonitosti, spočívajícív celkovém růstu entropie vesmíru, kterou popisuje druhý termodynamický zákon.Přirozeným důsledkem tohoto uspořádávání jsou občasné kolapsy, zjednodušení, jejichžpříchod a rozsah nemůžeme předpovídat, ale umíme určit jejich pravděpodobnostní rozdělení,které se podobně jako řada modelů jiných událostí a jevů v přírodě řídí funkcí přirozenéhologaritmu. Proto je snadné a snad i lákavé, se svézt s přírodními trendy zákonitostmi, kterépůsobí proti samotné existenci a fungování života.Předpokladem jakékoliv důvěry je porozumění. Autoři nabízí definici porozumění jako nalezeníspolečného jazyka v podobě splynutí obzorů poznání, které každá, jakkoliv odlišnáentita nebo jedinec, díky svému jazyku nebo komunikační výbavě přirozeně má. Toto porozumění je nezbytnou minimální hodnotou hledaného kvanta etiky.

O autorech

Roman Lindauer je manažer s více než 25 let praktických zkušeností z prostředí nadnárodních firem. Svou kariéru zahájil oblasti finančního managementu, ale posledním desetiletí se profesionálně zabývá oblastí oblast řízení rizik prostřednictvím interních kontrol.Roman vystudoval British Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurz na George Washington University v USA.Je absolventem široké škály školení v oblasti managementu a neustále sleduje nové trendy v oblasti řízení rizik, compliance, interního auditu a strategického rozvoje společnosti.

Ladislav Žák je zkušený bývalý krizový manažer a insolvenční expert. Hlavní oblast jeho zájmů a hlavní případy byly ve vojenském, chemickém průmyslu a pojišťovnictví.Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze a Právnickou fakultu privatizace a obchodní akademie v Moskvě (PBA). Studium doplnil absolvováním Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Technické univerzity v Liberci, doktorským studiem na ČVUT.V současné době je spolumajitelem a výkonným ředitelem poradenské společnosti D-TAX a ředitelem KRI zaměřeného na projekty rozvoje krajiny, vodní hospodářství, inteligentní města a veřejný prostor.Ladislav je aktivním členem INSOL Europe a členem výkonné rady časopisu Liberal Arts of Russia. Je také bývalým členem tajemníka České komory Ústavu interních auditorů a redakční rady novin „Insolvency News“.

  • ÚVOD
  1. ZAPLŇOVÁNÍ SVĚTA
  2. TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE
  3. MOŽNÉ JÁDRO PUDLA
  4. KDO A CO S KÝM A ČÍM
  5. KVANTUM ETIKY
  6. ZÁVĚR
  • LITERATURA
A propos de l'auteur

Roman Lindauer & Ladislav Žák