Erhvervsøkonomi - Opgavebog

Commentaires:
( 0 )
56 pages
Langue:
 da
Denne bog er en opgavebog rettet imod lærebogen Erhvervsøkonomi - Kompendium.
Ceci est un eBook gratuit pour les étudiants
Téléchargez des manuels d’apprentissage au format PDF ou lisez-les en ligne. Moins de 15% de publicités dans les livres
 
Abonnement pro gratuit les 30 premiers jours, puis $5.99/mois
Dernières publications
A propos de l'auteur

Principal achievements

Given the global importance of creating innovative business models that create and capture value for broad stakeholder groups in society, and the evident lack of research in this area, Christian Nielsen’s clear vision led to the establishment of the Busines

Description
Contenu

Denne bog er en opgavebog rettet imod lærebogen Erhvervsøkonomi - Kompendium. Opgaverne er konstruerede således, at de er dækkende for det pensum som gennemgås i denne lærebog.

Bogen er opdelt således at opgaverne retter sig imod de respektive kapitler i lærebogen ”Erhvervsøkonomi– Lær Nemt”. Opgaverne er konstruerede således, at de er dækkende for det pensum som gennemgås i denne lærebog.

Enkelte af opgaverne vil naturligvis relatere sig til flere forskellige emner på samme tid, og her er det tilstræbt at placere opgaven i forhold til det emne der er mest central.

 1. Introduktion til opgavebogen
 2. Opgaver
  1. Driftsøkonomi generelt
  2. Markedet og afsætning
  3. Produktion og lagerteori
  4. Virksomhedens finansielle position
 3. Vejledende besvarelser
  1. Driftsøkonomi generelt
  2. Markedet og afsætning
  3. Produktion og lagerteori
  4. Virksomhedens finansielle position