Surveymetodiikka

Aineiston kokoamisesta puhdistamisen kautta analyysiin

kirjoittanut Seppo Laaksonen
Arvostelut:
( 0 )
230 pages
Kieli:
 fi
Teos käy läpi kyselyjen (postitse, kasvokkain, puhelimella, netitse) menetelmät kattavasti.
Tämä on ilmainen eKirja opiskelijoille
Kaikki oppikirjat ilmaiseksi, aina. Alle 15 % mainoksia
 
Yritystilaus ilmainen ensimmäisen 30 päivän ajan, ja sen jälkeen $5.99/kk.
Viimeisin lisäys
Kirjailijasta

Teos käy läpi kyselyjen (postitse, kasvokkain, puhelimella, netitse) menetelmät kattavasti. Painottuu aineiston kokoamiseen ja puhdistamiseen. Puuttuvan tiedon käsittelyllä on iso rooli. Vastaavaa ei ole millään kielellä. Sisältää uusimman tiedon alalta. Välttää tarpeetonta matemaattisuutta. Perusosat on myös median helppo ymmärtää erityisesti ajankohtaisten, hauskojen ja havahduttavien esimerkkien (mm. European Social Survey ja Pisa) sekä pohdiskelujen ansiosta. Elävöittäviä valokuvia mukana. Vaikeimmat osiot voi epätilastotieteilijä jättää väliin. Surveyn tekijälle välttämätön teos.

 1. Mikä tarkoitan surveyllä?
 2. Surveyn vaiheet
 3. Tiedonkeruu ja lomakesuunnittelu
 4. Survey-aineiston peruskäsitteistö
 5. Otantamenetelmät
 6. Otantamenetelmien tekniikkaa
 7. Yksinkertaista estimointia ja otanta-asetelmavaikutus
 8. Otoskoko
 9. Puuttuneisuus
 10. Tilastollinen Editointi
 11. Uudelleenpainotus
 12. Imputointimenetelmät
 13. Puhdistettu surveyaineisto

Helppolukuinen ja moderni
More reviews