Categories Pricing Corporate
Free Textbook

Surveymetodiikka

Aineiston kokoamisesta puhdistamisen kautta analyysiin

1 review
230
Language:  Finnish
Teos käy läpi kyselyjen (postitse, kasvokkain, puhelimella, netitse) menetelmät kattavasti.
Download free PDF textbooks or read online. Less than 15% adverts
Yritystilaus ilmainen ensimmäisen 30 päivän ajan, ja sen jälkeen $5.99/kk.
Description
Content
Reviews

Teos käy läpi kyselyjen (postitse, kasvokkain, puhelimella, netitse) menetelmät kattavasti. Painottuu aineiston kokoamiseen ja puhdistamiseen. Puuttuvan tiedon käsittelyllä on iso rooli. Vastaavaa ei ole millään kielellä. Sisältää uusimman tiedon alalta. Välttää tarpeetonta matemaattisuutta. Perusosat on myös median helppo ymmärtää erityisesti ajankohtaisten, hauskojen ja havahduttavien esimerkkien (mm. European Social Survey ja Pisa) sekä pohdiskelujen ansiosta. Elävöittäviä valokuvia mukana. Vaikeimmat osiot voi epätilastotieteilijä jättää väliin. Surveyn tekijälle välttämätön teos.

 1. Mikä tarkoitan surveyllä?
 2. Surveyn vaiheet
 3. Tiedonkeruu ja lomakesuunnittelu
 4. Survey-aineiston peruskäsitteistö
 5. Otantamenetelmät
 6. Otantamenetelmien tekniikkaa
 7. Yksinkertaista estimointia ja otanta-asetelmavaikutus
 8. Otoskoko
 9. Puuttuneisuus
 10. Tilastollinen Editointi
 11. Uudelleenpainotus
 12. Imputointimenetelmät
 13. Puhdistettu surveyaineisto
Helppolukuinen ja moderni
More reviews
About the Author

Seppo Laaksonen