Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen

asiakas- ja myyntistrategian luonti ja kytkeminen CRM:ään

kirjoittanut Juha Porkka
Arvostelut:
( 0 )
55 pages
Kieli:
 Finnish
Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja kertoo, miten yritys voi luoda asiakas-ja myyntistrategian.
Tämä on ilmainen eKirja opiskelijoille
Kaikki oppikirjat ilmaiseksi, aina. Alle 15 % mainoksia
 
Yritystilaus ilmainen ensimmäisen 30 päivän ajan, ja sen jälkeen $3.99/kk.
Viimeisin lisäys
Kirjailijasta

Juha Porkka on työskennellyt liiketoiminnan kehittämisen konsulttina noin viidentoista vuoden ajan. Hän on erikoistunut asiakkuuksien johtamiseen ja myynnin toimintamallien, prosessien ja mittareiden kehittämiseen. Hän valmentaa niiden johtamista yritysten johdolle ja avainhenkilöille ja toimii johdon...

Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja kertoo, miten yritys voi luoda asiakas-ja myyntistrategian, jolla rakennetaan parempia tapoja kehittää asiakkuuksia ja kohdistaa myynti- ja markkinointiresurssit suunnitelmallisesti valittuihin asiakkaisiin. Kirjassa esitetään selkeät mallit asiakkaiden luokitteluun ja asiakassegmenttien rakentamiseen, sekä miten asiakas- ja myyntityöskentely suunnitellaan ja budjetoidaan siten, että yritys voi tunnistaa tarvittavat myynnilliset aktiviteetit ja resursoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirjassa on esitetty selkeä malli, jolla yritys voi rakentaa sille parhaiten sopivan asiakas- ja myyntiprosessin ja miten se kytketään asiakashallintajärjestelmään. Kirjassa on esimerkkejä, miten CRM saadaan tuottamaan ennustetietoa, jonka avulla yritys voi johtaa työskentelyä tavoitteiden, toimenpiteiden ja järjestelmän tuottaman informaation avulla. Lisää ajankohtaista asiaa aiheesta saat osoitteessa www.businessperformance.fi

Tämä kirja haastaa pohtimaan, miten yritys voi luoda asiakas-ja myyntistrategian, jolla rakennetaan parempia asiakkuuksia ja kohdistetaan myynti- ja markkinointiresurssit suunnitelmallisesti valittuihin asiakassegmentteihin. Kirja vastaa esimerkiksi näihin kysymyksiin:

 • Miten segmentoimme asiakkaamme ja resursoimme työskentelyn, jotta markkinointi- ja myyntitoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti?
 • Miten rakennamme asiakashoitomallit ja suunnittelemme myyntityön siten, että yrityksemme asiakassuhteet ja asiakaspääoma kehittyy tavoitteidemme mukaisesti?
 • Miten asiakastyöskentelyn ja myynnin mittarimme saadaan tuottamaan parempaa ennustetietoa?
 • Miten varmistamme, että asiakas- ja myyntiprosessimme toteuttavat yrityksemme liiketoiminnan tavoitteita ja reagointi muutoksiin on nopeampaa?
 • Miten saamme CRM:stä enemmän irti ja hyödynnettyä sitä paremmin työkaluna asiakastyöskentelyssä ja myynnin johtamisessa?

Kirja on tarkoitettu yritysten johtoryhmille, sekä asiakkuuksista ja myynnistä vastaaville henkilöille. Se sopii myös muille asiakastiedon hallinnasta, CRM:stä ja myynnin johtamisen systematiikasta kiinnostuneille ammattilaisille. Kirjassa on selkeät mallit, joita soveltamalla yritys voi kehittää systemaattisuuttaan ja tuloksellisuuttaan oman asiakaspääomansa johtamisessa.

Kirja toimii samalla työkirjana ja oppimis- ja opetusmateriaalina. Jokaisen luvun jälkeen on kysymyksiä, joiden kautta lukija voi pohtia luvun aiheita ja oman yrityksen tilannetta.

 1. Kirjan kirjoittaja
 2. Johdanto
 3. Asiakaskanta ja segmentointi
  1. Asiakas- tuote ja kanava-analyysi
  2. Asiakasluokittelu ja -segmentointi
  3. Asiakassegmenttien hoitomallit
  4. Pohdittavaa luvusta kolme
 4. CRM:n räätälöinti yrityksen asiakas- ja myyntistrategiaan
  1. Kokonaiskuva pipeline -ajattelusta
  2. Myyntiprosessin kuvaaminen CRM:ään
  3. Suorituskyvyn mittarit prosessin tehokkuuden mittaamisessa
  4. Pohdittavaa luvusta neljä
 5. Liikevaihtotavoitteen, aktiviteetti- ja resursointibudjetin laskeminen
  1. Asiakaspääoman liikevaihtobudjetin laatiminen
  2. Asiakaspääoman aktiviteetti- ja resursointibudjetoinnin laatiminen
  3. Tuotteiden ja kanavien merkitys resursointitarvetta laskettaessa
  4. Yksittäisen salkun aktiviteettibudjetoinnin laatiminen ja mittaaminen
  5. CRM:n tuottama ennustetieto asiakasstrategian johtamisessa
  6. Asiakasstrategian toteutumisen jatkuva seuranta
  7. Pohdittavaa luvusta viisi
 6. Yhteenveto
Erinomainen lähdeteos!
6. lokakuuta 2016
Erinomainen lähdeteos ja hyviä ajatuksia!
6. lokakuuta 2016
More reviews