Skip navigation

Bookboon.com Lataa ilmaisia e-kirjoja

Choose a category

Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen

asiakas- ja myyntistrategian luonti ja kytkeminen CRM:ään

Asiakkuuksien ja myynnin johtaminen
Ei vielä arvostelua
ISBN: 978-87-403-0830-3
1 painos
Sivua : 55
 • Price: 75,50 kr
 • Price: €8,99
 • Price: £8,99
 • Price: ₹150
 • Price: $8,99
 • Price: 75,50 kr
 • Price: 75,50 kr

4 helppoa askelta e-kirjan lataukseen

Olemme hyvin pahoillamme, mutta ladataksesi kirjojamme tai katsoaksesi videoitamme, selaimesi tulee sallia JavaScript.
Oletko kiinnostunut ILMAISTA kirjoista ja päivityksistä Bookboonilta?
Saat kuukausittaisen uutiskirjeen sähköpostiisi ilmaisiin oppikirjoihin liittyen. Mitään antamistasi yhteystiedoista ei luovuteta kolmansille osapuolille.
eLib
Unlock your organization's learning potential
See Demo

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

This is a Premium eBook

Bookboon Premium - Gain access to over 800 eBooks - without ads

You can get free access for a month to this - and 800 other books with the Premium Subscription. You can also buy the book below

 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: €5,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: £4,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: ₹299 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: $3,99 p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
 • Start a 30-day free trial. After trial: 39,99 kr p/m
eLib
Unlock your organization's learning potential
Click here!

Corporate eLibrary

Discover our employee learning solutions

Tietoja kirjasta

 1. Arvioinnit
 2. Kuvaus
 3. Esipuhe
 4. Sisältö

Arvioinnit

Jenna ★★★★★

Erinomainen lähdeteos!

Pekka ★★★★★

Erinomainen lähdeteos ja hyviä ajatuksia!

Kuvaus

Asiakkuuksien ja myynnin johtamisen kirja kertoo, miten yritys voi luoda asiakas-ja myyntistrategian, jolla rakennetaan parempia tapoja kehittää asiakkuuksia ja kohdistaa myynti- ja markkinointiresurssit suunnitelmallisesti valittuihin asiakkaisiin. Kirjassa esitetään selkeät mallit asiakkaiden luokitteluun ja asiakassegmenttien rakentamiseen, sekä miten asiakas- ja myyntityöskentely suunnitellaan ja budjetoidaan siten, että yritys voi tunnistaa tarvittavat myynnilliset aktiviteetit ja resursoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirjassa on esitetty selkeä malli, jolla yritys voi rakentaa sille parhaiten sopivan asiakas- ja myyntiprosessin ja miten se kytketään asiakashallintajärjestelmään. Kirjassa on esimerkkejä, miten CRM saadaan tuottamaan ennustetietoa, jonka avulla yritys voi johtaa työskentelyä tavoitteiden, toimenpiteiden ja järjestelmän tuottaman informaation avulla. Lisää ajankohtaista asiaa aiheesta saat osoitteessa www.businessperformance.fi

Esipuhe

Tämä kirja haastaa pohtimaan, miten yritys voi luoda asiakas-ja myyntistrategian, jolla rakennetaan parempia asiakkuuksia ja kohdistetaan myynti- ja markkinointiresurssit suunnitelmallisesti valittuihin asiakassegmentteihin. Kirja vastaa esimerkiksi näihin kysymyksiin:

 • Miten segmentoimme asiakkaamme ja resursoimme työskentelyn, jotta markkinointi- ja myyntitoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti?
 • Miten rakennamme asiakashoitomallit ja suunnittelemme myyntityön siten, että yrityksemme asiakassuhteet ja asiakaspääoma kehittyy tavoitteidemme mukaisesti?
 • Miten asiakastyöskentelyn ja myynnin mittarimme saadaan tuottamaan parempaa ennustetietoa?
 • Miten varmistamme, että asiakas- ja myyntiprosessimme toteuttavat yrityksemme liiketoiminnan tavoitteita ja reagointi muutoksiin on nopeampaa?
 • Miten saamme CRM:stä enemmän irti ja hyödynnettyä sitä paremmin työkaluna asiakastyöskentelyssä ja myynnin johtamisessa?

Kirja on tarkoitettu yritysten johtoryhmille, sekä asiakkuuksista ja myynnistä vastaaville henkilöille. Se sopii myös muille asiakastiedon hallinnasta, CRM:stä ja myynnin johtamisen systematiikasta kiinnostuneille ammattilaisille. Kirjassa on selkeät mallit, joita soveltamalla yritys voi kehittää systemaattisuuttaan ja tuloksellisuuttaan oman asiakaspääomansa johtamisessa.

Kirja toimii samalla työkirjana ja oppimis- ja opetusmateriaalina. Jokaisen luvun jälkeen on kysymyksiä, joiden kautta lukija voi pohtia luvun aiheita ja oman yrityksen tilannetta.

Sisältö

 1. Kirjan kirjoittaja
 2. Johdanto
 3. Asiakaskanta ja segmentointi
  1. Asiakas- tuote ja kanava-analyysi
  2. Asiakasluokittelu ja -segmentointi
  3. Asiakassegmenttien hoitomallit
  4. Pohdittavaa luvusta kolme
 4. CRM:n räätälöinti yrityksen asiakas- ja myyntistrategiaan
  1. Kokonaiskuva pipeline -ajattelusta
  2. Myyntiprosessin kuvaaminen CRM:ään
  3. Suorituskyvyn mittarit prosessin tehokkuuden mittaamisessa
  4. Pohdittavaa luvusta neljä
 5. Liikevaihtotavoitteen, aktiviteetti- ja resursointibudjetin laskeminen
  1. Asiakaspääoman liikevaihtobudjetin laatiminen
  2. Asiakaspääoman aktiviteetti- ja resursointibudjetoinnin laatiminen
  3. Tuotteiden ja kanavien merkitys resursointitarvetta laskettaessa
  4. Yksittäisen salkun aktiviteettibudjetoinnin laatiminen ja mittaaminen
  5. CRM:n tuottama ennustetieto asiakasstrategian johtamisessa
  6. Asiakasstrategian toteutumisen jatkuva seuranta
  7. Pohdittavaa luvusta viisi
 6. Yhteenveto
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with EU regulation.